Till innehåll på sidan

Marklov för trädfällning

Marklov kan behövas inom detaljplanerade områden om du vill ändra på marknivån eller fälla träd på din fastighet. Marklov för trädfällning behövs om det uttryckligen står angivet i plankartan.

Information som behöver uppges

För trädfällning 

• Beskrivning om varför träden behöver fällas 
• Situationsplan, skala 1:500. De träd som önskas fälla ska markeras. Markera även träden på plats innan besiktning

Mer information finns i länk nedan.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-28 Informationsägare: Service
Gå till topp