Till innehåll på sidan

Ventlinge 7:91 (Fotbollsplanen i Grönhögen)

Plangräns
Plangräns

Planens syfte och läge

Planområdet är beläget i de sydöstra delarna av Grönhögens samhälle öster om väg 136, drygt 700 meter söder om Grönhögens hamn en före detta fotbollsplan. Planområdet omfattar ca 1,6 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation med mindre bostadshus på den gamla fotbollsplanen i Ventlinge. Tanken är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren och samtidigt ett boende att kunna åldras i.

Processen för detaljplan. Planen är under samråd.
Processen för detaljplan. Planen är under samråd.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-17
Gå till topp