Till innehåll på sidan
Bygga nytt

Transformatorstation

En transformatorstation kräver bygglov både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov om du vill

  • uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation.

Du behöver oftast inte bygglov om

  • transformatorstationen ska uppföras inom järnvägs- eller vägplan
  • transformatorstationen ska uppföras hemligt som en del av totalförsvaret.

Allt du behöver veta om bygglov för  transformatorstation

Handläggningstid: 1-10 veckor
Kostnad: ca 7 400- 14 800 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • anmälan av kontrollansvarig.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp