Till innehåll på sidan

Daglig verksamhet

En daglig verksamhet syftar till att ge dig en meningsfull sysselsättning utifrån din egen förmåga. (LSS 9.10)

Flera händer som håller varsin pusselbit

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder.

Insatserna ska anpassas till dina individuella behov

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till dina behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för er som omfattas av lagen. Målet ska vara att du får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är för dig som är i yrkesverksam ålder och som inte förvärvsarbetar eller studerar. Syftet med insatsen är att bidra till din personliga utveckling. Att öka din delaktighet i samhället, genom aktiviteter med habiliterande inriktning och stimulerande uppgifter.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om daglig verksamhet. Om du tillhör lagens personkrets 1 eller 2 har du rätt till daglig verksamhet om du är i yrkesverksam ålder och inte förvärvsarbetar eller studerar. Detta innebär att du har möjlighet/rätt att vara kvar i daglig verksamhet i enighet med allmänna pensionsregler. Tillhör du personkrets 3 kan du ansöka om dagverksamhet enligt socialtjänstlagen.

Vad kostar daglig verksamhet?

Insatsen daglig verksamhet är kostnadsfri. Du betalar själv för resor, lunch och fika. Du har möjlighet att ta med dig matlåda.

Ersättning?

Du som närvarar på den dagliga verksamheten får en mindre ersättning kallad habiliteringsersättning eller HAB-ersättning. Ersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri.

Hur du ansöker

Våra dagliga verksamheter

Bild över entrén för Påsten, ett grått hus med en bänk utanför till höger.
Entrébild, med kassan och köket till vänster och sittplatser till högerentré med gatupratare utanför och halvöppen dörr.
bild på öppen vit dörr med texten Kuggen i grått på dörren, en brevlåda och en stol till höger om dörrenBild över hela huset sett från gatan vid entrénEtt gult hus med en dubbeldörr i glas i mitten och ett litet utskjutande tak.

Vill du veta mer om våra dagliga verksamheter hittar du dem här.

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Alma Gran, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Enhetschefer verksamheter

Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Per Lindgren, Enhetschef OFN

Torborg Karlsson, Enhetschef OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-01-04 Publicerad: 2023-10-19 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp