Till innehåll på sidan

Information om grundskola

I kommunen finns F - 6 - skolor från Alunskolan i söder till Glömminge skola i norr. Högstadieskolor finns i Mörbylånga och Färjestaden. I Mörbylånga ligger den anpassade grundskolan. I Färjestaden finns också två friskolor.

Skolplikt och kostnadsfri skola

Nästan alla barn i Sverige har skolplikt från och med sex års ålder. Det finns också barn och unga som inte har skolplikt men som ändå har rätt till utbildning i förskoleklassen, grundskolan eller övriga obligatoriska skolformer.

Alla barn som omfattas av skolplikten har en grundlagsreglerad rätt till kostnadsfri utbildning.

Det finns också vissa grupper av barn som har rätt till kostnadsfri utbildning trots att de inte omfattas av skolplikten. Det gäller barn som inte ska vara folkbokförda i Sverige men som ändå anses som bosatta i landet vid tillämpning av skollagen, till exempel barn som är asylsökande, barn som har ansökt om eller fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och barn som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning (är papperslösa).

Skolans huvudman

Det är Sveriges kommuner som är huvudmän för skolan och har ansvar att ordna så att alla barn kan gå i kostnadsfri skola. Det finns också många fristående huvudmän som anordnar skola.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-06-02 Publicerad: 2023-05-09 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp