Till innehåll på sidan

Brottsförebyggande arbete

Mörbylånga kommun arbetar i samverkan såväl inom organisationen som tillsammans med andra för att vår kommun ska fortsätta vara en av Sveriges tryggaste platser att bo på.

Brottsförebyggande rådet

BRÅ – Brottsförebyggande RÅdet sammanträder tre gånger per termin. BRÅ är en del av nämnden BUI -Barn , Unga och Integration.

Våldsprevention

I arbetet med ett ”Södra Öland fritt från våld” ska Mörbylånga kommun skapa förutsättningar för ett samhälle fritt från våld genom samverkan och kompetens.

Representanter från skola, socialtjänst, kultur och fritid, HR, kommunpolis, social hållbarhet träffas kontinuerligt för att planera och strukturera det förebyggande arbetet i kommunens olika verksamheter. Syftet med ”Ett södra Öland fritt från våld” är att verka för ett förebyggande arbete, ett långsiktigt strategiskt arbete mot generellt våld, och mot mäns våld mot kvinnor. Insatsen ska även bidra till en kunskapsökning kring hur ett våldsförebyggande arbete i kommuner kan byggas upp.

SSPF

En samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. SSPF utvecklades för att upptäcka ungdomar i risk att begå brott eller med en begynnande kriminalitet. Här samverkar skola, socialtjänst, polis och fritidssektor. I Mörbylånga SSPF medverkar representanter från samtliga fyra högstadieskolorna samt en mellanstadierektor, områdespolisen, fritidsgården, samordnare för förebyggande arbete och koordinator från socialtjänsten. Var fjortonde dag möts gruppen för att ha en aktuell lägesbild och för att samverka kring olika ungdomsgrupper.

Snyggt och tryggt

Utgår ifrån idén om ”Broken windows” en metod för brottsbekämpning och brottsprevention, i Sverige mer känd som nolltolerans. Den går ut på att ingripa mot mindre förseelser för att i förlängningen bidra till ett mer laglydigt samhälle. I snyggt och tryggt arbetar kommunen för att minska och åtgärda all typ av skadegörelse. Arbetsgruppen med representanter från samhällsbyggnadskontoret, skolan, MBAB, säkerhetssamordnare, hållbar utvecklingsavdelning och kommunpolis.

Om ni har frågor

Ni som vill veta mer om Mörbylånga kommuns förebyggande arbete är välkomna att kontakta vår samordnare.

Anneli Bergman, Samordnare förebyggande arbete för barn och unga

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-09-28 Publicerad: 2023-09-28 Informationsägare: Hållbar utveckling
Gå till topp