Till innehåll på sidan

Nämnder

Nämnderna är verksamheternas politiska ledning. Kommunens verksamhet delas in i olika områden som en nämnd ansvarar för. De förtroendevalda fattar beslut som påverkar just deras verksamhetsområde.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas, vad de ska heta och vilka ansvarsområden respektive nämnd ska ha. Kommunfullmäktige reglerar detta genom att besluta om ett reglemente för respektive nämnd. Det är även kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande i nämnderna.

I Mörbylånga kommun har vi förutom kommunstyrelsen, 5 nämnder.

Reglementet styr ansvar och uppgifter

Reglementet för styrelser och nämnder beskriver det politiska ansvaret som varje nämnd har. I nämndernas reglemente fördelar kommunfullmäktige ansvar till nämnderna. Det är alltså kommunfullmäktige som antar reglementet som innehåller beskrivningar av nämndernas arbetsformer samt vilken verksamhet som nämnderna ansvarar för.

Här hittar du gällande reglementen för nämnderna

Nämndernas presidium

Nämndens ledning kallas presidium och består av nämndens ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande.

Diariet på webben

Kontakta

Kommunkansliet

Registrator

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-12-29 Publicerad: 2023-04-28 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp