Till innehåll på sidan

Individ och familjestöd

Vi erbjuder tidiga insatser om du som barn eller förälder känner ett behov av stöd eller rådgivning.

Det är fantastiskt att vara en del i en familj men inte alltid helt lätt. Det kan vara svårt i relationen mellan barn och vuxna. Vi erbjuder stöd och rådgivning i olika former; enskilt, tillsammans i familj eller via föräldrakurser.

Råd och stödsamtal

Du som är barn, ungdom upp till 21 år eller förälder kan få rådgivande eller stödjande samtal av oss. Det kan finnas olika anledningar till att du hör av dig till oss. Vi lyssnar och ger råd.

Du kan välja att vara anonym när du ringer till oss. Vi för inga journaler och samtalen är kostnadsfria. Du kan höra av dig till oss för personliga möten, ringa för telefonsamtal eller digitala samtal via Microsoft Teams.

Upplever vi efter vårt samtal att du skulle vara hjälpt av mer stöd hjälper vi dig med vidare kontakt.

Föräldrakurs Trygghetscirkeln (COS-P)

”Den här kursen borde alla föräldrar gå” – är den vanligaste kommentaren från våra deltagare. Kursen är en grund för hur du som förälder skapar goda förutsättningar för en trygg relation till ditt barn, vilket alla barn behöver. Du behöver alltså inte själv uppleva problem i relationen till ditt barn.

Föräldrar är viktiga för barnen, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder du vill vara. Kursen ger dig möjlighet att tillsammans med andra reflektera över ditt föräldraskap och dina barns behov.

Kursen är öppen för föräldrar med barn 0-12 år och består av 8 gruppträffar (en träff varje vecka) om vardera 1,5 timme.

Är ni en grupp föräldrar som vill gå tillsammans är ni välkomna att komma med förslag  om en egen kurs, dag- eller kvällstid. Kanske får ni ihop ett gäng från barnens förskola, skola eller vänner?

Mer information om föräldrakursen hittar du genom länken:

Familjecentral

Regionen och Mörbylånga kommun driver en gemensam familjecentral som arbetar förebyggande och stödjande till föräldrar med barn.

På familjecentralen hittar du mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. Vi vill främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att se till hela familjens livssituation.

Vår roll på familjecentralen är att ge dig råd och stöd i din föräldraroll. Du kan också vända dig till socialsekreteraren på Familjecentralen för frågor om du skulle behöva annan typ av stöd.

SSPF

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid i Mörbylånga kommun.

Syftet är att tillsammans med ungdomen och vårdnadshavares samarbetar för att bidra till en positiv utveckling för ungdomen som det finns tidig oro kring. SSPF är en frivillig form av samverkan med målet att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Mer information om SSPF hittar du genom länken:

Individ och familjestöd

Du når oss enklast via e-post.

Anna Larsson, Familjebehandlare

Maria Önneflod, Familjebehandlare / SSPF-koordinator

Martina Bergsell, Familjebehandlare på Familjecentralen

Johan Ramnebrink, Behandlare

Amanda Marne, Behandlare

Jonas Eriksson, Enhetschef IFO

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-12-22 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp