Till innehåll på sidan

Konst

Hur arbetar Mörbylånga kommun med konsten? Hur kan man som konstnär visa fram sina verk?

Mörbylånga kommuns konstsamling 

I vår konstsamling ingår nästan 600 konstverk och varje år köps in nya verk vars syfte är att göra konst till en naturlig del i kommunens miljöer. Konstsamlingen innehåller allt från skulpturer, målningar och grafiska verk och finns dokumenterad och registrerad i ett särskilt konstregister. 

Konsten i kommunens verksamhetslokaler placeras i första hand där så många som möjligt kan ta del av den, som i väntrum, matsalar och andra allmänna lokaler. Tavlor och konstföremål kan även placeras i mötesrum och på kontor. 

Inköp 

Vid inköp följer kommunen de kriterier för konstinköp som Region Kalmar län pekar ut i sin policy och riktlinjer för offentlig konst och som du kan läsa här: 

  • Inköp av konst ska göras med god spridning avseende konstnärskap, material, uttryck och tekniker. Konstverket ska tillföra något till platsen, rummet eller sammanhanget.
  • Inköp ska företrädesvis göras från samtida professionella, nu verksamma, konstnärer.
  • Inköp av konst ska beakta jämställdhet, mångfald och ålder.
  • Konstsamlingen ska spegla strömningar i tiden och inköpen ska även omfatta idébaserade, konceptuella och processinriktade verk.

Visning av inköpt konst

Vartannat år ordnar Mörbylånga kommun en publik utställning med den nyinköpta lösa konsten. Håll dig uppdaterad om kommunens utställningar.

Utställningslokaler

Mörbylånga kommun har två lokaler som är möjliga för föreningar att boka via vår kultursamordnare.

Kamerala villan

Adress:
Köpmangatan 23, Mörbylånga

Lokala föreningar erbjuds möjlighet att visa upp sin konst till kommunens invånare på Kamerala villans utställningslokal. Enligt kommunfullmäktiges beslut taxa för uthyrning av utställningslokal är från och med den 1 januari 2023 följande: 

Utställande ideella föreningar betalar per vecka200 sek
Minimikostnad per påbörjad vecka, oavsett antal dygn200 sek
Ideella föreningar per påbörjad vecka, övrig verksamhet200 sek

Detta förutsätter att lokalen inte hyser annan aktivitet. Initialt gäller uthyrningen ideella föreningar. Privata förfrågningar från yrkesverksamma konstnärer hanteras separat och de uppmanas söka samarbete med kommunala verksamheter eller ideella föreningar. 

Biblioteket Färjestaden

Adress:
Ölands Köpstad, Brandstationsgatan 11, Färjestaden

På biblioteket i Färjestaden erbjuder kommunen kostnadsfri utställningsplats för både enskilda personer och föreningar som vill ställa ut sin konst. Utställningsytan innehåller fem utställningsväggar, två lägre skärmar och en monter. Utställningsperiod på Färjestadens bibliotek är i regel fyra veckor i rad.  

För frågor eller bokning av utställningslokal

Kontakta gärna våra experter inom kultur

Bildning

Sofia Jentzsch, tf Kulturutvecklare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-03-01 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Kultur- och fritid
Gå till topp