Till innehåll på sidan

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera i vår kommun, tillfälligt, vid pendling och för längre tid.

För att skapa ordning och säkra framkomligheten för kollektivtrafik, blåljuspersonal med flera samt underlätta för snöröjningen kontrollerar och bötfäller vi felparkerade fordon på allmän plats. 

Mer information finns i Transportstyrelsens broschyr ”Stanna och parkera” eller Trafikförordningen.

Här kan du parkera i kommunen

I kartan hittar du de parkeringsplatser som kommunen förvaltar. Färgen på kartnålen visar vilken typ av parkering som finns på området.

Visa större karta

Parkering för klass II-fordon

I Färjestaden finns parkering vid Talluddens parkering klockan 06.00-22.00, övrig tid är det parkeringsförbud, Gamla busstationen 4-timmarsparkering samt vid Granudden 24- timmarsparkering. 

I Mörbylånga finns parkering på Järnvägstan samt Matrosen 24-timmarsparkering. 

Pendlarparkering (7-dygn)

Det finns pendlarparkeringar i Färjestaden vid avfarten till Träffpunkten och vid Norra Hamnplan samt i Mörbylånga i anslutning vid ICA-butiken. Här kan den som vill parkera sin bil för att samåka eller ta sig vidare till fots, cykel eller andra allmänna kommunikationer.  

På pendlarparkeringen är det tillåtet att parkera i sju dygn i sträck. Parkeringen är endast avsedd för fordon klass I. 

Avgift för felparkering, parkeringsanmärkning

Felparkeringsavgiften är 500 kronor. För felparkering på handikapparkering är avgiften 1 000 kronor.

Om du anser att felparkeringsavgiften är felaktig, kan du ansöka om rättelse eller bestrida parkeringsanmärkningen hos Polismyndigheten. Mer information finns på Polismyndighetens hemsida (länk finns nedan).

Avgiften ska betalas, även om du begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Om din ansökan godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften.
För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften har betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning. 

Övervakningen utförs av Securitas Sverige AB.

Under sommarmånaderna utökas parkeringsbevakningen i Färjestaden och Mörbylånga. 

Parkering längs gata och på grönområden

Om inget annat framgår av vägmärken, samt under förutsättning att generella parkeringsregler följs, får ett fordon under vardagar parkeras max 24 timmar i följd på gatumark. Det gäller enligt Trafikförordningen (3 kap. 47-57 §§ och 9 kap. 1-2 §§). 

Det är aldrig tillåtet att parkera på grönområden och parkmark. 

Flytt av fordon, skrotbilar och fordonsvrak

Övergivna bilar och fordonsvrak kan innebära miljörisker och utgöra en farlig lekplats för barn. Kommunen kan flytta fordon med stöd av lagen (flyttning av fordon) Förordningen 1982:198 om flyttning av fordon i vissa fall samt lag 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall.  Ett fordon som läcker farliga vätskor/ämnen är ett miljöbrott och brott mot miljöbalkens regler.  Hanteringen kan ta olika lång tid beroende på om fordonet står på allmän eller privat mark. Att överge sin bil är ett miljöbrott. 

Polismyndigheten, Trafikverket och kommunen har rätt att flytta fordonsvrak och fordon som förhindrar renhållning, snöröjning och annat arbete på vägarna. Kommunen har också rätt att flytta fordon som står så uppställda att de hindrar trafiken och kan orsaka trafikolyckor. Den som äger fordonet betalar alla flyttningskostnader. 

Uppställda fordon på kommunal mark

Bilar, båtvagnar, husvagnar och andra fordon får inte stå uppställda på kommunal mark under en längre tid. Kommunen har möjlighet att bötfälla eller skrota fordonet på ägarens bekostnad om det står olämpligt. 

Mer information gällande parkering

Felanmälan

Upplever du en försämrad trafiksäkerhet? Tillsammans skapar vi en trygg och säker trafikmiljö. Via kommunens e-tjänst kan göra en felanmälan.

Klagomål – Synpunkter – Beröm

I Mörbylånga kommun är invånarnas åsikter viktiga, därför har vi en e-tjänst som heter: Klagomål – Synpunkter – Beröm.

  • Klagomål är ofta ett missnöje som rör en viss sak, händelse eller liknade som man klagar över.
  • Synpunkt är en åsikt som kan vara positiv eller negativ.
  • Beröm är en positiv kommentar om något som kommunen har gjort bra.
  • Via kommunens e-tjänst kan du göra en anmälan.

Gator- och service

Om du har parkeringsfrågor kontakta gärna oss på Gator- och service.

Gator och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-16 Publicerad: 2023-04-28 Informationsägare: Service
Gå till topp