Till innehåll på sidan

Dricksvatten

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner kubikmeter dricksvatten som försörjer kommunens hushåll, företag och besökare med vatten av god kvalitet. Kommunen ansvarar över 46 mil dricksvattenledningar som ligger nedgrävda över stora delar av kommunen, från Stora rör i norr till Ås i söder.

Egen brunn

Mörbylånga kommun ansvarar endast för att säkerställa den kommunala dricksvattenproduktionen. Om du har egen brunn är du själv ansvarig för att hålla koll på dricksvattnets kvalitet och för skötseln av brunnen. För dig som bedriver verksamhet med vatten från egen brunn finns ytterligare föreskrifter från Livsmedelsverket att hålla koll på.

Använd länkarna nedan för att läsa mer om vad som gäller om du har egen brunn.

Vattenkiosker

En vattenkiosk är en tankstation där du kan köpa större mängder vatten. Tjänsten är tänkt att användas av storkonsumenter av vatten, såsom lantbrukare, byggföretag och brandkår, men finns även för dig som har en sinande brunn eller saknar kommunalt vatten. I dagsläget finns en vattenkiosk i Triberga och inom kort öppnas vattenkiosker i Södra Möckleby och söder om Saxnäs.

För att få tillgång till vattenkiosken behöver du ansöka om en nyckel. Det gör du genom att kontakta servicecenter.

Kostnad

Årsavgiften för tillgång till vattenkiosken är 275 kronor inklusive moms. Kostnaden för att hämta vatten är 22 kronor per kubikmeter.

Vattenkvalitet

Mörbylånga kommuns dricksvatten kommer från ett flertal vattentäkter runt om i kommunen. Vattnet uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) .  Vattenprover tas i vattentäkter, vid vattenverken och i ledningsnätet hos konsument och skickas därefter till ett ackrediterat laboratorium för analys.

Hårdhetsgrad och pH-värde

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. Ju fler joner, desto hårdare vatten. Ett hårt vatten kan ge utfällningar i ledningar och kärl, medan ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp. Även doseringen av tvätt- och rengöringsmedel varierar efter hårdhet på grund av vattnets olika egenskaper.

Vattnets hårdhet mäts i tyska grader (°dH) och kategoriseras vanligtvis som mjukt (under 5 °dH), medelhårt (5-10 °dH) och hårt  (över 10 °dH). I tabellen nedan syns ungefärliga hårdhets- och pH-värden i olika delar av kommunen.

SamhälleHårdhet (°dH)pH
Algutsrum6,5-8,08,0-8,4
Eriksöre, Vickleby6,5-8,08,0-8,4
Färjestaden6,5-8,08,0-8,4
Glömminge6,5-8,08,0-8,4
Grönhögen, Össby, Enetri7,4-7,78,2-8,4
Gårdby6,5-8,08,0-8,4
Mörbylånga6,2-7,37,7-8,3
Norra Möckleby6,5-8,08,0-8,4
Resmo, Kastlösa6,2-7-37,7-8,3
Segerstad11,0-13,08,2-8,5
Stora Frö6,5-8,08,0-8,4
Södra Möckleby, Degerhamn, Albrunna7,7-11,08,2-8,5
Triberga10,0-13,07,9-8,4
Skogsby6,5-8,08,0-8,4

Vattenläcka eller missfärgat vatten?

Läs mer om hanteringen av vattenläckor och om missfärgat vatten på vår sida för felanmälan.

Har du upptäckt en vattenläcka?

Vardagar 8.00-16.00 kan du kontakta kommunens servicecenter. Övriga tider kan du kontakta kommunens VA-jour.

Servicecenter

VA-Jour

Vid vattenbrist av kommunalt vatten

I Mörbylånga kommun finns flera vattenverk vilket gör att vi kan leda om vatten i vårt ledningsnät från olika vattenverk. Det gör att vår dricksvattenförsörjning är relativt robust och mindre känslig för störningar.

Vid ett större avbrott i dricksvattenproduktionen eller en större samhällsstörning som berör det kommunala dricksvattennätet kan Mörbylånga kommun under en period behöva distribuera nödvatten från tankar. Läs mer genom att klicka på länken.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-02-12 Publicerad: 2023-05-10
Gå till topp