Till innehåll på sidan

Skogsby 8:27 med flera

Intentionen är att göra tillägg av bostadsändamål i planbestämmelsen.
Aktuellt planområde
Aktuellt planområde

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att justera fastighetsgränserna och tillägg av planbestämmelser på fastigheterna Skogsby 8:27 och Skogsby 8:18 för att möjliggöra för bostäder.
Området är inte utpekat i översiktsplanen.

Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.
Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-04-08 Publicerad: 2024-04-08 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp