Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Vattenbrist på Öland

Vattenbrist på Öland

Under det gångna året har nederbörden varit extremt låg i vår region och vattennivåerna sjönk till historiskt låga nivåer. Grundvattennivåerna är nu stabila tack vare en riklig nederbörd under hösten, men på flera håll är vattenbristen fortfarande tydlig.

Den senaste tidens nederbörd har påverkat vattentäkterna positivt. På en del ställen kan vi bara skönja förbättringar, medan vi på mer snabbt påverkade brunnar ser en klar förbättring. Grundvattennivåerna är inte uppe på normalnivå ännu, och läget är fortfarande ansträngt. Vi behöver mer nederbörd, och i lagom takt, för att nivåerna ska återgå till det normala.

Kommunen arbetar intensivt med att säkerställa vattentillgången på kort och lång sikt, men det är viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt med att spara på vattnet. Det är viktigt att vi påminner varandra om situationen och hur viktigt det är att vi alla gör en insats. Vatten är ingen självklarhet. Vi kan alla hjälpas åt att spara på det livsviktiga livsmedlet. Varje droppe räknas.

Sidan uppdaterad 30 november 2016 Kommentera sidan