• Lämna synpunkter på kommunens VA-plan och översiktsplan

    Publicerad den 24 oktober 2014

    Översiktsplanen och VA-planen var ute på samråd under våren 2014. Planerna har nu omarbetats efter de synpunkter vi fick in under samrådet. Nu ges ytterligare ett tillfälle för alla att yttra sig på planerna.

  • Ljus på kultur - Kulturupplevelser på Öland och i Kalmar

    Publicerad den 22 oktober 2014

    Välkommen till Kalmarsunds största kulturexplosion genom tiderna. Den 24 oktober - 1 november fylls både väntade och oväntade platser på Öland och i Kalmar med kultur. På www.ljuspakultur.se hittar du hela programmet.

Fler nyheter

Nyhetsarkiv