Vattenavstängning "Svampområdet", Färjestaden, onsdag 4 maj

På grund av saneringsarbeten stänger vi av vattnet onsdag 4 maj kl. 08.30 - 15.00 för abonnenter vid Karl-Johangatan, Flugsvampgatan, Äggsvampgatan, Röksvampgatan samt delar av Champinjongatan. 

Vattentank med dricksvatten ställs ut vid daghemmet Vitsippan.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, spola en stund tills missfärgningen försvinner.

Karta över området (pdf, nytt fönster)

  • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 3 maj

    Publicerad den 3 maj 2016

    Kommunstyrelsen har idag tagit ställning till ett antal medborgarförslag. Ett av förslagen, som kommunstyrelsen biföll, var att inrätta ett utomhusgym kombinerat med en hinderbana i Färjestaden.

  • Hur kan vi skapa tillväxt och inflyttning till södra Öland?

    Publicerad den 3 maj 2016

    Den politiska beredningen för utvecklingen av Sydöland har till uppdrag att lämna förslag till en strategi för utveckling av Sydöland. Nu vill beredningen ha dina synpunkter. Fyll i formuläret eller kom på dialogmöte 12 eller 19 maj.

Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Vattenbrist på Öland

Var sparsam med vattnet

Flytta till södra Öland

Vi har plats för dig. Välkommen!