Genvägar

Nyheter

 • Så undviker du att bli magsjuk i sommar

  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Det är oftast via mat och vatten vi blir smittade men det finns enkla sätt att minska risken att bli sjuk.
  Publicerad den 10 juli 2017
 • Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Rylgatan, Färjestaden

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med flerbostadshus vid Rylgatan samt att anpassa befintlig gång- och cykelväg till den nya bebyggelsen. Berörda kan lämna synpunkter på planen senast den 21 augusti.
  Publicerad den 7 juli 2017
 • Detaljplan för Runsbäck 2:195 m. fl.

  Syftet med detaljplanen är att bland annat att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse och att ta hand om dagvatten i planområdet. De som berörs av planen kan lämna synpunkter senast den 21 augusti.
  Publicerad den 7 juli 2017
 • Detaljplan för del av Möllstorp 1:22, Marstrandshorvan

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ölands Djurpark att utveckla sin verksamhet med ett hotell, på ett sätt som kan vara till nytta för regionen. Alla berörda är välkomna till samrådsmöte den 6 juli.
  Publicerad den 30 juni 2017
 • Nu mäter vi soltimmar på Ölands södra udde. Igen.

  Efter att framgångsrikt ha testat rutiner och utrustning under 2016 samt justerat och finputsat under våren 2017, börjar vi åter mäta soltid i vecka 25.
  Publicerad den 19 juni 2017
Fler nyheter