Vattnet är påkopplat igen

Nu är ledningsarbetet vid vattenverket i Södra Möckleby  klart och vattnet är påkopplat igen. Om vattnet är missfärgat, spola några minuter till missfärgningen försvinner.

  • Detaljplan för Björnhovda 25:410 och 25:411

    Publicerad den 21 november 2014

    Syftet med planen är att möjliggöra för skolverksamhet. För att förlänga planens aktualitet föreslås även bostadsändamål. Alla som är berörda av planen är välkomna att lämna skriftliga synpunkter senast den 22 december.

  • Biblioteken är stängda den 24-25 november

    Publicerad den 21 november 2014

    Biblioteken i Färjestaden, Mörbylånga och Degerhamn har stängt måndag-tisdag den 24-25 november på grund av personalutbildning. Vi hänvisar istället till bibliotekskatalogen, som alltid är öppen. Här kan du söka, låna om och reservera böcker.

Fler nyheter

Nyhetsarkiv