Genvägar

Nyheter

 • Kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober

  Kommunfullmäktige sammanträder den 24 oktober kl 18 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Vid sammanträdet behandlas bland annat en policy för väg- och gatubelysning samt ett uppdrag om att inleda diskussioner kring utredning om Öland en kommun. Mötet är öppet för allmänheten och direktsänds via webb-TV. Välkommen.
  Publicerad den 18 oktober 2017
 • Nya ansökningstider för polistillstånd

  Polisen har nya ansökningstider för t.ex. uteservering, marknader, festivaler eller demonstrationer som innebär att du måste söka tillstånd tidigare än vanligt. På polisens webbplats finns mer information om vilka bryttider som gäller (extern länk till www.polisen.se)
  Publicerad den 17 oktober 2017
 • Tillståndsansökan för Röhälla vattentäkt

  Mörbylånga kommun bjuder in särskilt berörda till samråd angående gällande tillståndsansökan för Röhälla vattentäkt. De berörda har även fått inbjudan per post.
  Publicerad den 16 oktober 2017
 • Lyskraft - en turné om vatten

  Lyskraft är en turné med kulturprogram för barn och vuxna, där flera kommunala verksamheter går samman och sätter fokus på en specifikt angelägen fråga. Årets tema är vatten. Lyskraft kommer till Algutsrum den 17 oktober och till Segerstad den 30 oktober.
  Publicerad den 11 oktober 2017
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2017

  Kommunstyrelsen behandlade bland annat att sälja mark för bostäder i Björnhovda, samt att utse Charlotta Rasmusson till ställföreträdare för kommunchefen.
  Publicerad den 10 oktober 2017
Fler nyheter