Genvägar

Nyheter

 • Mörbylånga högst rankad i länet i SKL:s mätning över företagsklimatet

  När resultatet i SKL:s undersökning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning (Öppna jämförelser Företagsklimat 2016) presenterades i veckan stod det klart att Mörbylånga hade lyckats bäst i Kalmar län. I den sammanlagda rankingen hamnar Mörbylånga på plats 18 av totalt 139 deltagande kommuner.
  Publicerad den 28 april 2017
 • Ann Willsund föreslås bli ny kommunchef

  Rekryteringsgruppen har beslutat föreslå kommunstyrelsen att erbjuda Ann Willsund tjänsten som ny kommunchef.
  Publicerad den 26 april 2017
 • Sommarföretag - Företagsamma ungdomar

  Nu erbjuds våra ungdomar möjligheten att testa vingarna som företagare. Sommarföretag med UngDrive är ett samarbete mellan Mörbylånga kommun och UngDrive.
  Publicerad den 24 april 2017
 • Bevattningsförbud från och med den 1 maj

  Utgångsläget för södra Öland är bättre än förra året, men grundvattennivåerna är inte uppe på normalnivå ännu. Därför har vi beslutat att införa bevattningsförbud från och med den 1 maj och tills vidare.
  Publicerad den 20 april 2017
 • Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Rylgatan, Färjestaden

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med flerbostadshus vid Rylgatan samt att anpassa befintlig gång- och cykelväg till den nya bebyggelsen. Samrådsmöte för berörda hålls den 24 april då det ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på planen.
  Publicerad den 7 april 2017
Fler nyheter