Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud på hela Öland från och med den 11 juli och tills vidare. Det är dock tillåtet att grilla i grillar skilda från marken.

  • Världsarvsveckan 9-15 augusti

    Publicerad den 17 juli 2014

    Under Världsarvsveckan bjuder våra hembygdsföreningar, kyrkor, guider och andra kännare in dig till en rad aktiviteter som levandegör den spännande historia som södra Öland bär på. Välkommen!

  • Detaljplan för Björnhovda 25:410 och 25:411

    Publicerad den 3 juli 2014

    Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skolverksamhet och i förlängningen även bostadsändamål. Samrådsmöte äger rum den 21 juli kl. 18 i Färjestadens skola. Synpunkter på planen kan lämnas t.o.m. den 4 augusti.

Fler nyheter

Nyhetsarkiv