Genvägar

Nyheter

 • Detaljplan för Runsbäck 2:195 m.fl.

  Ett förslag till detaljplan för Runsbäck 2:195 m.fl. finns nu tillgängligt för granskning. Syftet med detaljplanen är bland annat att tillskapa förutsättningar för bostadsbebyggelse och att omhänderta dagvatten. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 20 mars 2017.
  Publicerad den 16 februari 2017
 • Fördelning av kulturstöd för 2017

  Nu har stödet till kultur- och hembygdsföreningar för 2017 fördelats. Sammanlagt har 16 föreningar fått dela på 670 000 kronor. Löpande under året beviljar kommunen också arrangemangsstöd till ideella föreningar och ungt kulturbidrag till ungdomar under 25 år som vill genomföra kulturprojekt.
  Publicerad den 14 februari 2017
 • Vill du bli fadderfamilj till nyanlända flyktingar?

  Faddrarnas uppgift är att ge stöd och hjälpa de nyanlända att integreras snabbare. Som fadder blir du en viktig länk in i vardagslivet och ditt medmänskliga engagemang betyder oerhört mycket för familjen!
  Publicerad den 13 februari 2017
 • Informationsmöte om anläggning av gång- och cykelväg Skärlöv-Torngård

  Cykelprojektet Fyr-till-fyr planerar att anlägga ny gång- och cykelväg mellan Skärlöv och Torngård. Projektets planer innebär att en ny gång- och cykelväg ska byggas på gamla järnvägsvallen. Ett informationsmöte hålls den 21 februari i Torngårdslokalen. Välkommen!
  Publicerad den 8 februari 2017
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 7 februari

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat att godkänna avtalet med Bergkvarabuss angående etablering av en ny depå för kollektivtrafikens bussar och ett publikt ställe för biogas i Mörbylånga tätort.
  Publicerad den 7 februari 2017
 • Vi söker stödfamilj till en 4-årig pojke

  Vi söker en stödfamilj en helg i månaden till en 4-årig pojke med nedsatt syn och hörsel samt hyperaktivitet. Pojken behöver lugn och ro så det är bra om det inte finns andra barn i samma ålder i familjen.
  Publicerad den 7 februari 2017
 • Aktivitetsstöd till föreningar

  Nu är det dags för föreningar att söka det statliga och kommunala aktivetetsstödet. Ansökan ska vara inlämnad senast den 25 februari.
  Publicerad den 7 februari 2017
Fler nyheter