Genvägar

Nyheter

 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 6 december

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat att införa en ny biståndsinsats som ska ge patienter tryggare hemgång.
  Publicerad den 6 december 2016
 • Information om projekt Strandskogen – unika värden för människa och natur

  Vill du veta mer om Strandskogens naturvärden och viktiga vattentäkt? Välkommen till ett informationsmöte den 8 december där vi berättar om projektet och delar ut broschyren som tagits fram i samarbete med Glömminge skola.
  Publicerad den 1 december 2016
 • Bevattningsförbudet upphävs

  Den senaste tidens nederbörd har påverkat vattentäkterna positivt. På en del ställen kan vi bara skönja förbättringarna, medan vi på mer snabbt påverkade brunnar ser en klar förbättring. Med anledning av detta har vi beslutat att häva bevattningsförbudet i Mörbylånga kommun från och med idag den 30 november.
  Publicerad den 30 november 2016
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 29 november

  Kommunfullmäktige sammanträder den 29 november kl 16 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Vid sammanträde behandlas bland annat budget för 2017 samt ett nytt resursfördelningssystem för verksamhetsområdet barn och ungdom. Mötet är öppet för allmänheten och direktsänds via webb-TV. Välkommen.
  Publicerad den 22 november 2016
 • Mörbylånga kommun inför mobil dokumentation i hemtjänst, hemsjukvård/rehab och sjuksköterskeverksamhet

  Sedan tidigare används mobiltelefoner till nyckelfria lås för att öppna och låsa dörren hos hemtjänst- och hemsjukvårdsmottagare. Nu går vi stolt ett steg längre och tillhandahåller ett verktyg i mobiltelefonen/surfplattan till personalen för att de ska kunna göra viktig dokumentation redan på plats hos omsorgstagaren eller direkt efter besöket.
  Publicerad den 21 november 2016
 • Information till vårdnadshavare och personal angående fall av kikhosta på Gårdby skola, Öland

  Under veckan har ett av barnen i sexårsverksamheten på Gårdby skola diagnosticerats med kikhosta. Med anledning av detta kommer här lite information från smittskyddsläkaren. Det i första hand hos spädbarn under 1 år, gravida i slutet av graviditeten samt ovaccinerade barn som man behöver vara extra uppmärksam på diagnosen.
  Publicerad den 18 november 2016
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 8 november

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat att delta i samverkan kring e-tjänster tillsammans med andra kommuner i Kalmar län. Samverkansavtalet avser samverkan kring både teknisk lösning och en organisation för utveckling, förvaltning och drift av e-tjänster.
  Publicerad den 9 november 2016
Fler nyheter