• Vattenläget i Kalmar län - åbevattning

    Publicerad den 26 juli 2016

    Flödena i länets vattendrag är låga och hotar växt- och djurlivet i åarna. Använd därför inte åvatten för att vattna fält och trädgårdar. Vattnet kan räcka till oss alla om vi bara hjälps åt.

  • Vattensökning med helikopter

    Publicerad den 14 juli 2016

    I september påbörjas flygningar med lågtflygande helikopter över Öland för att leta nya vattenförekomster. Flygningarna medför höga ljudnivåer som kan upplevas som stressande för djur och människor.

Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Vattenbrist på Öland

Var sparsam med vattnet

Spara vatten - bli vattensmart!

Ta del av kamelens spartips.