Till innehåll på sidan
Stöd och omsorg

Nya avgiftstaxor för sociala tjänster och kommunal primärvård 2024

Kommunfullmäktige beslutade 20 november 2023 om ett nytt styrdokument för avgifter och taxor för verksamheter inom Social omsorg. De slutliga avgifterna börjar gälla 1 januari 2024.

Avgifter och taxor för verksamheter inom Social omsorg har under flera år varit oförändrade och kommer att höjas 2024. Kostnader för tjänsterna ska inte överstiga kommunens självkostnad men då kommunens kostnader ökat behöver avgifterna också ökas. Taxetabellen beslutades av socialnämnden 21 december 2023 och börjar gälla 1 januari 2024.

Läs mer om grunderna till hur avgiftsnivåerna är beräknade och bestämda i styrdokumentet via länken: Avgiftstaxor för Social omsorg 2024

För exempel på uträkningar och annan information, besök vår webbsida.

Senast uppdaterad: 2023-12-27 Publicerad: 2023-12-22
Gå till topp