Till innehåll på sidan

Kapitel 8 – Korsningen Skolgatan – Storgatan


Skolorna

I det blåa huset startade köpingens första små- och folkskola. 1891 hade köpingen fått tillstånd att släppa kopplingen till den övriga socknen. Köpingen fick en egen styrelse och egen ekonomi. Man ville då också ha en egen skola och år 1894 fick man tillstånd att starta en sådan.

Fastigheten köptes från en privatperson och användes dels som undervisningslokal, dels som lärarbostad.

I fastigheten inrymdes köpingens första skola. Huset blev senare bostadshus och beboddes bl a av systrarna Maja och Lisa Landegren .

Barnen hade tidigare haft sin skolgång i skolan vid kyrkan i Mörbylånga kyrkby.

När befolkningen i köpingen ökade behövdes en större byggnad och 1913 flyttade undervisningen till den nybyggda Köpingskolan.

 

Den röda byggnaden i andra hörnan beboddes av fröknarna Amanda, Nanny och Elise Medelius. Amanda var telegrafkommissarie och Nanny skötte posten och telefonstationen. Elise var lärare i skolan. Efter fröknarnas död inköptes fastigheten 1943 av en dam vid namn Rut Olsson. Hon drev pensionat där fram till 1972. Det var ett mycket populärt ställe och hade många gäster, såväl boende som sådana som kom för att enbart äta. Det kunde vara upp till 75 matgäster per dag på pensionatet.

Bilden visar fastigheten Klampenborg i sitt utseende efter 1922 då det ursprungliga huset brann ner. Huset ägdes av fröknarna Medelius. År 1943 köpte Rut Ohlsson, född 1902, huset och startade pensionat.

Efter att Rut Olsson pensionerat sig köptes fastigheten av ett fastighetsbolag och byggdes om till lägenheter, vilket är fallet även idag.

Nästa stopp: Kapitel 9 – Skolgatan/Österlånggatan

 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.12.00
Senast uppdaterad: 2024-07-02 Publicerad: 2024-06-19
Gå till topp