Till innehåll på sidan

Kapitel 2 – Bankhusen och järnvägen


Bankhusen

Vi ser nu framför oss de gamla pampiga bankhusen. Det gula huset byggdes 1923 för Skandinaviska Enskilda Banken. Det vita huset byggdes 1916-17 för Handelsbanken, som tidigare huserat på torgets norra sida.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget till höger, Handelsbanken i mitten och Tågstationen till vänster.

 

På platsen för bankhusen fanns fram till omkring 1917 en fin fruktträdgård. Där hade vinhandlare JM Widberg en vida berömd fruktodling, där han skördade olika frukter, som sedan förädlades till vin i den byggnad, där Magasin1 nu huserar. Widberg var en mycket duktig vinmakare, som fick många priser för sina egna viner. Han importerade också viner från utlandet. Till en början bodde också familjen i fastigheten.

Huset har använts för många olika ändamål under årens lopp. På andra våningen fanns telegraf- och telefonstation. Nere till vänster var Widbergs vinhandel, sedermera systembolaget, och till höger posten.

I fastigheten har också funnits sparbank, kommunalsal och järnvägsbyrå. 1969 byggdes norra delen om till bibliotek. I hörnan mot torget fanns Strandkonditoriet. År 1998 utvidgades kommunbiblioteket att också innefatta hörnfastigheten.

Den låga betongbyggnaden, som låg mellan trähusen mot Storgatan och som hade varit både spritförråd och bageri revs och ersattes av en ny byggnad, som band ihop husen och nedervåningen blev det nya biblioteket. Kulturnämnden fick administrationslokaler i byggnadens övervåning.

JM Widbergs fastighet som idag är en del av biblioteket.

 

Järnvägen

Det gula huset till vänster är den gamla järnvägsstationen.
Södra Ölands Järnväg började byggas 1907 och utgick från Mörbylånga och söderut. 1910 var järnvägen klar ner till Ottenby och nu fanns sammanbunden järnväg över hela Öland. Invigningen skedde den 1 februari 1910.

Mörbylånga hade södra Ölands största station med godsmagasin, lokstall, kolupplag, vedlada och vändplats för loken. Stationen var en s k säckstation, vilket innebar att tågen måste vända när de skulle resa vidare härifrån.

Alla byggnader utom själva stationshuset låg på södra kajen.

F.d. tågstationen 2024.

 

Rälsen gick ut både på på östra och västra kajen. Järnvägen blev mycket betydelsefull för samhällets utveckling. En följd av att järnvägen kom var bl a att läkarstation, apotek och barnmorska flyttade ner till Mörbylånga från Bårby. Sockerbruket var t ex beroende av leveranser från jordbrukarna och de skedde under många år med tåg.

1 januari 1928 bildades Ölands Järnväg genom sammanslagning av de båda järnvägsbolag som fanns på ön. 1947 övertog staten järnvägen. Så småningom avtog transporten av betor på järnväg och gick över till lastbilar och sedan traktorer. Det var mindre arbete att lasta betorna direkt på lastbilen på gården i stället för att lasta upp på vagnar på gården och sedan lasta om till järnvägsvagnar på stationen.

30 september 1961 lades järnvägen ner eftersom lönsamheten sjunkit så mycket att den inte kunde bära sig längre.

Här har järnvägspersonalen ställt upp på och vid loket utanför Mörbylånga station, ca 1920.

 

 

Utsikt över järnvägsområdet och Mörbylånga mot söder. I fonden syns godsfinka, kolförråd och lokstall . Byggnaden med torn är brandstationen.

Nästa stopp: Avsnitt 3 – Parken och hotellet

 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2024-07-02 Publicerad: 2024-06-19
Gå till topp