Till innehåll på sidan

Kapitel 1. Torget


Mörbylångas första stadsplan

Mörbylånga fick sin stadsplan år 1824. Stadsplanen omfattade 10 kvarter med vardera 4 tomter och 2 kvarter med vardera 2 tomter. Dessa två tomter halverades för att få plats med ett torg. Planen blev 240 meter från öster till väster och 480 meter från norr till söder och gatorna blev 15 meter breda.

På torget har mycket hänt under årens lopp. Hela torget stensattes från 1837 och i flera omgångar, och hade från början inte någon gata på mitten. Det gula Brunnshuset kom till 1842 i samband med att man grävde en brunn mitt på torget. Tyvärr gick vattnet inte att använda som dricksvatten och brunnshuset flyttades många år senare till nuvarande plats.

Torget blev en samlingsplats med marknader, torgdagar och fiskvagn. På 1960-talet grävdes kullerstenarna upp på torgets södra sida, gräs planterades och den lilla plaskdammen med fontän anlades.

Konstnären Per Ekström

På gräsytan står en liten staty. Den föreställer konstnären Per Ekström, ”Solmålaren”, som från 1919 till sin död 1935 bodde vid Hamngatan i Mörbylånga. Konstnären blev med tiden känd och statyn minner för evigt om att han tillbringade många år i Mörbylånga.

Torgets västra sida, Västerlånggatan

På torgets västra sida låg en lantgård med kor och hästar. Det är den stora träbyggnaden i hörnan snett emot caféet. Den äldsta delen flyttades hit redan 1829 och är alltså en av köpingens äldsta byggnader. När jordbruket upphörde byggdes fastigheterna om och till och blev sedan hyreshus. Här bedrevs sedan under många år galleriverksamhet under namnet Pinakoteket.

Torgets sydvästra sida

I andra hörnan ligger café SöderBönor. I denna fastighet startade Gustav Ruben Nyquist bokhandel redan år 1919 och här fortsatte samma släkt bokhandels- och tryckeriverksamhet ända fram till mitten av 1990-talet.

Torgets södra sida

I hörnan där de röda hyreshusen nu ligger startade år 1875 skjutsanstalt med gästgiveri. Sådana skulle finnas med jämna mellanrum längs vägarna. Anledningen var att resande med häst och vagn skulle kunna få mat och härbärge för sig och hästarna på lagom avstånd från varandra.

Efter det att gästgiveriet upphörde etablerades Ölanders café år 1916. Det var ett bageri och café, som blev känt för sitt goda bröd och många tårtor var det som skickades med tåget härifrån till platser på hela södra Öland.

I huslängan på södra delen av torget har under årens lopp funnits olika affärer. Nästan alla de gamla byggnaderna är rivna och när det blivit nya byggnader innehöll de bl.a. posten och Handelsbanken. Postens lokaler är nu folktandvård och i Handelsbanken inryms Malkars träningscenter. Hyreshusen, som ägs av Mörbylånga Bostad AB, byggdes 1992.

Posten och Handelsbanken 1986. Foto: Postmuseum.

Torgets östra sida

Längs Storgatan låg förr flera magasinsbyggnader.

I hörnan där Kupan ligger idag fanns Hällqvists speceriaffär och i motsatt hörna fanns också sedan 1860 handel av olika slag.

Torgets norra sida

På Torgets norra sida låg i västra delen den gamla bankgården. Där kom senare frisör och uraffär och Larssons slakteri. Byggnaden revs så småningom och i början av 1940-talet etablerades Kalmar läns slakterier i den fastighet som nu finns på platsen.

På övervåningen huserade BB fram till 1959 och det finns många bland ortens äldre befolkning som är födda där. Sedan flyttade Systembolaget till fastigheten.

Under många år användes byggnaden för tillverkning av pälsar under namnet Herdepälsen. I den lägre byggnaden, som nu är Pizzeria Linda, såldes de pälsar som hade sytts i fastigheten intill.

Tidigare hade byggnaden inrymt köpingens spritförråd. Dit kördes tunnorna med brännvin från hamnen och där tappades drycken upp i flaskor för vidare befordran till butiken vid Storgatan, en del av nuvarande biblioteket.

Byggnaden i östra delen är från 1830-talet och har under många år använts för handel av olika slag innan den byggdes om till lokal för kultur- och fritidsnämnden och bibliotek.

Nästa stopp: Avsnitt 2 –  Bankhusen och järnvägen

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.12.00
Senast uppdaterad: 2024-07-03 Publicerad: 2024-06-19
Gå till topp