Till innehåll på sidan

Köpingens historia

Mark från Mörbylånga socken togs i anspråk när Mörbylånga köping anlades. Saltsjön är ett äldre namn för Östersjön. Notera i bildens nedre vänstra hörnet Mörbylånga skans.


Mörbylångas ursprung

Mörbylånga har en mycket gammal historia. År 1801 upphörde Öland att vara en jaktpark för kungligheter, den s.k. Djurgårdsinrättningen,  och marken skulle fördelas. Man undantog då ett område på Edholmen i Mörbylånga socken från skattläggning med syfte att här skulle en köping placeras. Området var 0,13 km2 stort. Köpingen byggdes alltså på en holme och äldre anteckningar berättar att mindre farkoster kunde segla i en ränna något öster om nuvarande Österlånggatan.

Då danskarna härjade på Öland 1612 landsteg de på Edholmen. Det svenska försvaret var dåligt och hären tvingades dra sig tillbaka till Borgholms slott. Med anledning av nederlaget förordnades att försvarsskansar skulle uppföras vid Mörbylånga. Skansverket, som byggdes vid stranden i området vid Kalvhagen, stod färdigt i mitten av 1600-talet men förföll snabbt och några spår syns inte längre. Men minnet av skansarna lever kvar i kommunens vapen och i namn som idrottsplatsen Skansen och Skansenskolan.

Kung Carl XIV Johan – Mörbylångas grundare

En köping grundas, trots motstånd

1819 kom så förslaget till regeringen att en köping skulle anläggas på Edholmen. På den tiden fick handel och hantverk enbart bedrivas i städer och köpingar. Det var långt att åka till Kalmar och därför ville man ha en köping på södra Öland. Det skulle bli enklare och ta kortare tid för folket och i synnerhet den fattigaste allmogen att sälja sina produkter och köpa sina nödvändighetsvaror om det fanns en handelsplats på närmare håll.

Trots hårt motstånd från köpmännen i Kalmar beslutade Kungl. Maj:t bifalla förslaget och i ett kungligt brev, undertecknat av kung Carl XIV Johan den 13 oktober 1820, bekräftades Mörbylånga köpings tillkomst.

 

Nästa: Kapitel 1 – Torget

 

 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.12.00
Senast uppdaterad: 2024-07-02 Publicerad: 2024-06-13
Gå till topp