Till innehåll på sidan

Kapitel 5 – Sven-Bertil Svenssons ateljé vid korsningen Hamngatan/Köpmangatan


Byggnadens historia

Det lilla fyrkantiga låga huset tillhörde från början Mörbylånga Mekaniska verkstad, som hade sin verksamhet i västra delen av kvarteret. I denna byggnad startades år 1917 elverk. Det var privat och ägdes av Mekaniska verkstaden.

Elverket levererade ström till invånare i köpingen mellan klockan 6 och 22. 1928 övertogs elleveranserna av Finsjö kraft och ledningsnätet byggdes ut. Den lilla belysning, som fanns på gatorna sköttes av en särskild lykttändare.

Byggnaden användes under en period som klassrum för högre folkskolan och är numera sedan många år ateljé för konstnären Sven-Bertil Svensson.

Sven-Bertil Svensson, här med tavlan ”Sista tåget har gått”, är en känd konstnär, som tillbringat hela sitt liv förutom studietiden i Mörbylånga. Hans konst omfattar såväl naturmotiv som ikonmåleri och kyrkokonst. Han har medverkat som konstnärlig rådgivare vid inredning av många kyrkor i hela Sverige.

Sven-Bertil var med och tog fram Mörbylånga kommunvapen 1980.

Brandstation och finka

I andra hörnan ligger köpingens brandstation, som från början endast betjänade köpingen. En ny brandstation kommer under år 2025 stå färdig vid infarten till Mörbylånga.

Den lilla reveterade byggnaden intill var tidigare ortens finka. Fortfarande finns gallret kvar i ett fönster. Under andra världskriget fanns här också ett särskilt stridsvagnshinder för att hindra fienden att komma in i köpingen.

Tomten söder om brandstationen ägs sedan 1972 av Carlsbergsbryggeriet. Varför de köpte tomten är okänt.

Brandstationen till vänster och Sven-Bertil Svenssons ateljé till höger.

 

Nästa stopp: Kapitel 6 – Sjöbacken, Hamngatan/Skolgatan

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.12.00
Senast uppdaterad: 2024-07-02 Publicerad: 2024-06-19
Gå till topp