Till innehåll på sidan

Kapitel 7 – Vid gula pumpen på Esplanaden


Köpingens äldsta hus

Innan Esplanaden fanns var detta den södra gränsen för köpingen. Här gick en rågångsmur, dvs en mur som markerade gränsen mellan köpingen och området söder om, som var fiskeläge för socknens byar.

Många stridigheter mellan köpingsbor och bybor utkämpades under 80 år innan området kunde inkorporeras med köpingen 1909.

Invånarantalet hade stigit genom sockerbrukets och järnvägens etablering och fler bostäder behövde byggas. Tomterna fick en strykande åtgång.

Det lilla huset som ligger i hörnan Esplanaden-Västerlånggatan är köpingens äldsta och byggdes på 1700-talet. Fast det låg inte i själva köpingen från början utan precis på gränsen till fiskeläget.

Pumpen

Brunnen grävdes år 1892. Den brunn som fanns på torget gav inte något drickbart vatten men här lyckades man få fram sådant. I det utlopp som finns nere hämtade folket vatten i medhavda kärl och i utloppet högre upp kunde man fylla på större vattentankar.

Brunnen. Längs häcken till vänster i bild gick tidigare gränsen för Mörbylånga köping.

 

Längst ner på Esplanaden i det vita huset på norra sidan etablerades köpingens andra fattighus 1881. Under koleraepidemin 1893 användes ett par rum som epidemisjukhus.

Kommunens andrafattighus i korsningen Storgatan/Hantverksgatan.

Det stora gula huset i hörnan Esplanaden-Västerlånggatan blev provinsialläkarmottagning när den verksamheten flyttade ner från Bårby några år efter 1910. Den gråa byggnaden söder därom var läkarmottagning i Bårby och flyttades ner efter 1910. Här huserade apoteket under många år.

Skolan

Skolan, som ligger i södra änden av Västerlånggatan, byggdes 1913. Köpingens första skola hade då blivit för liten. Byggnaden användes som skola fram tom vårterminen 2008 och byggdes senare om till 7 lägenheter av kommunens bostadsbolag.

Köpingsskolan 2024. Idag är den f.d. skolbyggnaden ett hyreshus med en väldigt trevlig utsikt åt Kalmar sund.

Nästa stopp: Kapitel 8 – Skolgatan/Storgatan

 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2024-07-02 Publicerad: 2024-06-19
Gå till topp