Till innehåll på sidan
Kollage av mindre bilder
Pressmeddelande

Mörbylånga kommun bibehåller en topplacering i årets Insiktsmätning

I årets Insiktsmätning landar Mörbylånga kommun på en 25:e plats av 196 deltagande kommuner och är näst bäst i Kalmar län efter Hultsfred som landar på 17:e plats. Ett högt betyg innebär att kommunens tjänstepersoner har ett gott bemötande när de möter företagare i sin myndighetsutövning

Mörbylånga kommuns satsningar de senaste åren fortsätter visa på bra resultat. Kommunen har fokuserat på att förbättra bemötandet mot företagare när det gäller myndighetsutövning, vilket sker vid ärenden som bygglov, vatten och avlopp och annat som kräver tillstånd på ett eller annat sätt.

– Jag känner en stor stolthet och glädje att våra företag och medborgare är nöjda med servicen vi erbjuder. Det är våra kompetenta medarbetare som ska hyllas i detta. Samtidigt kommer vi inte att slå oss till ro med detta utan fortsätter vårt förbättringsarbete tillsammans med näringslivet och företagarna och kommunens medborgare, kommenterar kommundirektör Ann Willsund resultatet i mätningen.

Åtta av tio företagare har någon gång varit i kontakt med sin kommun. I dessa möten har kommunen en mängd olika roller, till exempel som myndighet, servicegivare, kund och markägare. Hur företagarna upplever dessa möten med kommunens tjänstepersoner är starkt förknippat med hur näringslivsklimatet i kommunen ser ut.

Insikt är en servicemätning av just det, kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

– Den här undersökningen är extra viktig då den går ut till de företag som har haft ett ärende med oss det senaste året. Att vi bibehåller en topplacering i länet och riket visar att vi är på rätt väg, säger Peter Marklund, näringslivschef.

Grannkommunerna Borgholm hamnar på plats 115 och Kalmar på plats 85.

Frågor och mer infomation:

Ann Willsund
0485-470 11
ann.willsund@morbylanga.se

Peter Marklund, näringslivschef i Mörbylånga kommun
Tel: 0485-470 14
peter.marklund@morbylanga.se

Fakta: Sveriges kommuner och regioner (SKR) är initiativtagare till mätningen Insikt och är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer

Tillvägagångsättet är att kommunen har ett avtal med SKR som i sin tur genomför mätningen.

En enkät skickas till dem (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Senast uppdaterad: 2023-05-19 Publicerad: 2023-04-25
Gå till topp