Till innehåll på sidan
Agenda 2030
Hållbar kommun

Vi är bäst i länet på Agenda 2030-arbetet

Mörbylånga kommun ligger bra till i hållbarhetsarbetet med Agenda 2030. Det visar Dagens Samhälles rankning för 2023.

Dagens Samhälles årliga rankning utvärderar hur bra Sveriges kommuner presterar inom olika områden och ger en översiktlig bild av deras styrkor och förbättringsområden.

Rankningen baseras på sju olika områden:

  • god samhällsutveckling
  • hälsa och välbefinnande
  • inkluderande samhällen
  • hållbar konsumtion
  • hållbara samhällen
  • klimat och miljö
  • jämställdhet

Vid rankningen tittar man på hur kommunen har utvecklats under flera år och tar hänsyn till sådant som kommunen inte kan påverka själv.

Topplacering för andra året i rad

I årets rankning är Mörbylånga kommun på plats 46, och därmed bäst i länet.

– Vi är glada och stolta över att vi för andra året i rad når en topplacering i Agenda 2030-rankningen. Den höga placeringen är ett resultat av medarbetarnas långsiktiga och engagerade arbete i kommunens verksamheter med bland annat utbildning och social omsorg, kommenterar Kommunalråd (S) Matilda Wärenfalk resultatet.

Agenda 2030 – en del av vårt vardagsarbete

I Mörbylånga kommun har vi haft målen i Agenda 2030 som en del av våra övergripande mål sedan 2019. I rankningen framkommer att vi har en hög grad av social hållbarhet och är en trygg kommun att bo i. En prioriterad fråga för oss har varit att ställa om vår egen fordonsflotta från fossila till förnybara bränslen och vi är nu 99% klara med den omställningen. Vi har fortfarande en del att arbeta med när det gäller miljö- och klimatfrågorna. De mål politikerna fastställde i Miljö- och klimatstrategin i juni 2023 kommer att vara till stor hjälp för oss i det framtida arbetet.

– Arbetet med områdena inom Agenda 2030 är inte något separat projekt utan en del av vardagsarbetet, säger Kommundirektör Ann Willsund och lyfter fram verksamheternas dagliga arbete som det som främst bidrar till kommunens långsiktiga måluppfyllelse av agendan.

– Mörbylånga kommun har ambitionen att vara en kommun i framkant med Agenda 2030. Rankningen inspirerar oss inför det fortsatta arbetet med att ta oss an, utveckla och förbättra våra hållbarhetsmål. Att gå från visioner, målbilder och strategier till aktiviteter ute i verksamheterna som faktiskt gör en kommun mer hållbar är en utmaning, det är jag glad och stolt över att vi lyckats att genomföra, avslutar Matilda Wärenfalk.

Dagens Samhälles rankning för 2023 (kräver inlogg)
Agenda 2030 – Mörbylånga Kommun

För mer information och frågor

Vår verksamhetsutvecklare för innovation och social hållbarhet kan kontaktas för mer information.

Malin Piegsa, Verksamhetsutvecklare Innovation och social hållbarhet

Senast uppdaterad: 2023-10-05 Publicerad: 2023-10-03
Gå till topp