Till innehåll på sidan
En äldre gråhårig dam sitter i en rullstol och ler mot kameran. Till vänster om henne står en leende mörkhyad ung kvinna i rosa och mörkblå vårdkläder med ena handen på rollstolens rygg. Solen skiner och i bakgrunden syns gröna buskar och svarta utemöbler framför en röd träbyggnad med stora fönster och tegeltak.
Äldre och seniorer

Öppna jämförelser, Social omsorg

Varje år sker en undersökning genom Socialstyrelsen som heter "Vad tycker äldre om äldreomsorgen", nu har resultatet för 2023 kommit.

Hur sker undersökningen

Varje år skickas en enkätundersökning till personer 65år och äldre som bor ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre (Säbo). Syftet är att stimulera till verksamhetsutveckling som ska gynna de äldre personerna genom att följa upp och analysera socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå.

Svarsfrekvens på riksnivå för 2023 är säbo 45 % och hemtjänst 58 %, i Mörbylånga kommun är siffrorna 41,4% för säbo och 59,4% för hemtjänst. Svarsfrekvensen för Villa Viktoria har varit så pass låg att de inte finns med i resultatet och inom hemtjänst ser vi märkbart högre deltagande i Degerhamn än övriga.

Nedan följer en liten presentation av resultaten kopplat till våra olika grupper/enheter.

Hemtjänst

Boende i grupperna Färjestaden Inre/Yttre är helt nöjda gällande bemötande från personal samt att de upplever att det är lätt att få kontakt med personal. Både de grupperna samt boende i Degerhamns grupperna har fullt förtroende för personalen enligt resultaten. Färjestaden Inre/Yttre visar utmärkande goda siffror gällande om personal tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål medan Färjestaden Väster/Söder är mer nöjda över att personal kommer på avtalad tid och att personal upplevs ha tillräckligt med tid för arbetet. 4 av 5 av våra verksamheter hamnar högre än riket gällande den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten och här sticker Färjestaden Inre/yttre ut med 100% nöjdhet. Den gruppen har även svarat 100% gällande att personalen utför sina uppdrag bra, följt av 90% i Degerhamn och 93% i Färjestaden Norr/Öster.

Säbo

Alla på Rönningegården känner sig trygg på sitt boende och siffran är högre än snittet även för Lindero. Boende på Äppelvägen svarade högre än övriga på möjligheterna att komma utomhus. Linderos utemiljö rankas högst med hela 100% medan nöjdheten gällande aktiviteter är högre på Rönningegården. Alla våra säbo rankas betydligt högre än både riket och länet gällande om de boende upplever att de kan påverka vid vilka tider de får hjälp. De boende på Lindero är i högre utsträckning nöjd med sina rum/lägenheter medan de boende på Äppelvägen sticker ut med att de fått plats på önskat äldreboende samt att de har ett högre förtroende för personalen. Hur nöjda de är med aktiviteter är högre på alla säbo i förhållande till både riks- och länssnittet och här är de mest nöjda på Rönningegården. Den sammantagna nöjdheten är lite högre jämfört med riket och av våra boende hamnar Lindero högst i mätningen.

Senast uppdaterad: 2023-10-27 Publicerad: 2023-10-27
Gå till topp