Till innehåll på sidan
En grupp om ca 30 personer håller upp certifikat och diplom och ler mot kameran.
Stöd och omsorg

Från bättre till bäst! Nästa växel: Demensteam Hemtjänst

Nu är startskottet taget för demensteamet i hemtjänsten som i veckan har fått sin Silviahemscertifiering. Det är med stadiga kliv teamet går mot målet – att bli den bästa kommunen för personer med en demenssjukdom och deras anhöriga.

Demensteamet i Mörbylånga kommun har under en längre tid fått god uppmärksamhet, inte bara lokalt, intresset har varit stort från flera håll och teamet kan stoltsera med flera priser för sitt arbete.

Ett nytt team med hög målsättning

Demensteamet har nu växlat upp i ännu en växel, från hösten 2023 har vi startat upp Demensteam Hemtjänst. Vårt mål är att bli den bästa kommunen för personer med en demenssjukdom och deras anhöriga.

Teamets målsättning

  • Att arbeta tillsammans med dig med en demenssjukdom.
  • Att öka möjligheterna för dig att bo kvar hemma.
  • Att hitta dig med möjlig demenssjukdom tidigt.
  • Att ge tidig samt ett fortlöpande stöd till dig och dina anhöriga.
  • Kunskapsspridning inom verksamheten och för anhöriga.

Teamet ser som en av sina huvuduppgifter att verka för att alla arbetar personcentrerat och strävar efter att sätta individens behov i centrum.

Demensteamet anordnar informationsträffar där vi talar om hur det är att drabbas av demenssjukdom och hur alla kan vara en god medmänniska.

Hur har arbetet skett?

Personal har fått anmäla sitt intresse för en grundutbildning i demenskunskap genom Silviahemmet. Vi har samlat ihop cirka 35 medarbetare från hemtjänst, rehab- och sjuksköterskeverksamheten som önskat genomföra utbildningen.

Även personal från vår korttidsverksamhet är med i teamet för att öka samarbetet och bygga broar mellan våra olika verksamheter för våra omsorgstagares skull.

Utöver flertalet kurstillfällen har de fått avlägga prov på sin kunskap. Nu när de rustade med verktyg att använda till god omvårdnad och personcentrerad vård och omsorg, med fokus på personens förmågor, funktioner, självbestämmande och delaktighet.

En Silviahemscertifierad verksamhet innebär att

  • Alla medarbetare har genomgått Silviahemmets grundutbildning i demenskunskap och fått verktyg att använda till god omvårdnad där personen är i centrum.
  • Arbetsledare har genomgått utbildning i att leda teamarbetet.
  • Minst två medarbetare per arbetsgrupp har fått reflektionsledarutbildning för att hålla regelbundna reflektionsmöten med arbetskamraterna.

Vill du veta mer om Silviahemscertifierad verksamhet? Silviahemscertifiering | Silviahemmet

Här kan du läsa mer om demensteamet, kognitiv svikt och demens. Kognitiv svikt och demens | morbylanga.se

Bilden är tagen den 6 december under certifieringsceremonin på Kalmar teater.

 

Kontakt och mer information

.

Fredrik Lilja, Demenssjuksköterska

Senast uppdaterad: 2023-12-08 Publicerad: 2023-12-08
Gå till topp