Till innehåll på sidan
En sköterska i ljusblå vårdkläder står mellan två leende äldre kvinnor och håller dem i händerna. Alla tre ler mot kameran.
Stöd och omsorg

Berätta vad du tycker om äldreomsorgen

Socialstyrelsen skickar ut en enkät till dig som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende. Berätta vad du tycker om äldreomsorgen och var med och påverka hur stödet till dig ska se ut!

Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” är ett av flera underlag som ligger till grund för vårt kvalitets- och utvecklingsarbete i äldreomsorgen. Vi som arbetar inom äldreomsorgen i Mörbylånga kommun använder det sammanställda resultatet från undersökningen för att förbättra hjälpen till dig.

Det är frivilligt att delta, men din åsikt är viktig. Vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med.

Hur gör jag för att delta i undersökningen?

Under vecka 11 skickar Socialstyrelsen ut 2024 års enkät till dig som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende. Du kan svara på enkäten per post eller via internet. Ta gärna hjälp av närstående om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv.

Socialstyrelsen redovisar preliminärt resultaten från undersökningen i september 2024.

Är mina svar anonyma?

Det du svarar i enkäten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att du kan känna dig trygg med att svara helt uppriktigt. Socialstyrelsen slår samman svaren och publicerar resultaten i tabeller och diagram så att de inte kan knytas till enskilda personer. Streckkoden som finns på baksidan av frågeformuläret är bara till för att Socialstyrelsen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse om att svara.

Varför får alla enkäten?

Vi får ofta frågor från anhöriga till mycket sjuka närstående om varför enkäten skickas ut till alla varje år. Anledningen till detta är att Socialstyrelsen har skyldighet att erbjuda alla möjligheten att delta och inte sparar tidigare information om att någon är för sjuk eller inte vill vara med.

Vill du veta mer?

Brukarundersökningens resultat ingår i ”Öppna jämförelser” som Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer. Den ligger till grund för Socialstyrelsens webbverktyg Äldreguiden där du kan jämföra äldreomsorg inom olika kommuner. Vill du veta mer om undersökningen, kontakta Indikator som genomför undersökningen på Socialstyrelsens uppdrag på: 031-730 31 80 eller aldreundersokning@indikator.org

Jämför äldreomsorg under Öppna jämförelser på socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2024-04-04 Publicerad: 2024-03-05
Gå till topp