Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Hälso- och sjukvård/Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabilitering och hjälpmedel

Kommunen ansvarar för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i det egna hemmet, i särskilt boende och i kommunens dagverksamheter.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar i rehabiliteringsteam i nära samarbete med all personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Rehabilitering

All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att utgångspunkten i insatserna ska ha en stödjande inriktning som tar tillvara personens egna mål, intressen och möjligheter. Målet är att personen ska återvinna och bibehålla bästa möjliga funktion och förmåga.

Hembesök - rehabilitering

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter utför bedömningar, träning och handledning i hemmet/särskilt boende, samt förskriver tekniska hjälpmedel.

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering innebär intensiva träningsinsatser i hemmet under en begränsad period, efter sjukdom/skada och funktionsnedsättning. Träningen sker i vardagsaktiviteter. Syftet är att öka självständigheten och därmed möjligheten att bo kvar i det egna hemmet.

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering kan erbjudas 1-2 gånger/vecka. Vi erbjuder träning i grupp och individuellt  samt social gemenskap. Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer behovet av dagrehabilitering.

Heminstruktör för syn och hörsel

Råd och stöd för äldre personer med syn- eller hörselproblem. Vi erbjuder också viss träning samt service av de hjälpmedel som förskrivs av syn- och hörcentralerna.

Hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt att självständigt utföra aktiviteter i vardagen. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör bedömning och förskriver tekniska hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel

Återlämning kan ske till kommunens hjälpmedelsförråd.

Sidan uppdaterad 13 juni 2016 Kommentera sidan