Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola

Grundskola

Alla barn mellan sju och sexton år som bor i Sverige är skolpliktiga. Om föräldrarna önskar det kan barnet få börja skolan redan när det är sex år.

Du har rätt att välja skola, men ditt barn är bara berättigad till skolskjuts inom det egna upptagningsområdet.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Barnet har även rätt till plats på fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar.

Fritidshem

Fritidshem vänder sig till barn till och med tolv års ålder och som går i förskoleklass eller skola. Fritidshemmet finns i regel på respektive skola.

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla fritidshem till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten.

När det är dags att sluta på fritidshemmet så gäller två månaders uppsägningstid

Sidan granskad 27 mars 2018 Kommentera sidan