Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället

Socialtjänsten arbetar för att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Kommunens biståndshandläggare kan ge mer information om stödinsatserna.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL
    Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå
  • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
    LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor.
Sidan uppdaterad 29 mars 2018 Kommentera sidan