Till innehåll på sidan
Allmän

Såhär uppmärksammade vi ”orange week”

Under vecka 47 uppmärksammade Mörbylånga kommun en vecka fri från våld, även kallad "orange week". En vecka där vi tillsammans får belysa och stå upp mot mäns våld mot kvinnor.

Under en vecka fri från våld anordnade vi  workshops på fritidsgårdarna tillsammans med kommunens ungdomsforum. Vi belyste kommunen i orange bland annat genom ljusklot på Alunskolan, Gårdbyskolan och Torslundaskolan. Vi delade även ut orangea nyckelband till skolpersonal, fritidsledare och andra tjänstepersoner. 

Det förebyggande arbetet pågår kontinuerligt och sker i bred samverkan mellan kommunens olika verksamheter. För att kunna förebygga mäns våld mot kvinnor, måste vi börja med pojkars våld mot flickor. Därför fokuserar Mörbylånga kommun på att arbeta våldsförebyggande bland just barn och unga. Bland annat har alla årskurs sexor fått besök av kommunpolisen och kommunens ungdomssamordnare, det har anordnats föräldraforum och digitala kampanjer på våra sociala medier.

För att läsa mer om stödet som erbjuds för barn och unga, klicka här

Mäns våld mot kvinnor i siffror 

  •  1 av 3 kvinnor utsätts för våld under sin livstid 
  • 80 % av alla tjejer mellan 18-24 år har någon gång blivit sexuellt trakasserade av en man.  
  •  46% av elever i skolålder rapporterar att de någon gång under den senaste terminen utsatts för sexuellt våld. 
  • 10 miljoner är kostnaden för en våldtäkt. 
  • Varje år mördas ca 15 kvinnor av en man de har eller har haft en relation med. 
  • 58.9 miljarder är den totala samhällskostnaden för det könsrelaterade våldet i Sverige.   

Tillsammans arbetar vi för en kommun fri från våld!

Kontakt och mer information

Har du frågor? Välkommen att höra av dig!

Anneli Bergman, Samordnare förebyggande arbete för barn och unga

Emilia Gustafsson, Ungdomssamordnare

Senast uppdaterad: 2023-12-05 Publicerad: 2023-12-05
Gå till topp