Till innehåll på sidan
Uppleva och göra

Nytt fritidsbidrag att söka

Nu införs ett nytt bidrag för projekt på fritidssidan. Ett projekt kommer väljas ut där en förening kan få 15 000 kr i projektstöd. Ansökan ska vara inskickad senast 31 mars.

Det nya bidraget som heter Projektstöd fritidsföreningar riktar sig till idrotts- och fritidsföreningar i Mörbylånga kommun. Ett projekt är en avgränsad verksamhet med start, förlopp och slut. Ett projekt ska ha ett mål. Stödet ska inspirera till så varierade aktiviteter som möjligt och ger föreningar möjlighet till utveckling av sin verksamhet.

Vid bedömning prioriteras projekt som:

  • Lockar nya målgrupper
  • Skapar trygga idrottsmiljöer
  • Skapar nya evenemang som ger mervärde för samhället
  • Bedrivs av förening med verksamhet för barn och unga

Projektet behöver uppfylla ett eller flera av dessa inriktningar.

Grundkriterier

  • Projektet ska komma föreningslivet i Mörbylånga kommun till gagn.
  • Förening som tidigare beviljats stöd från Mörbylånga kommun har redovisat sina tidigare genomförda projekt på ett korrekt sätt.
  • Förening som söker bidrag ska aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och drogförebyggande arbete.
  • Sökande förening ska ha lämnat in senaste årshandlingar.

 

Det är också dags att ansöka om bidrag för höstens aktiviteter och hyreskostnader. Detta görs senast 25 februari.

Alla bidrag söks här via Interbook Go

Senast uppdaterad: 2024-01-22 Publicerad: 2024-01-22
Gå till topp