Till innehåll på sidan
Bild ovanifrån på väg genom öländskt landskap
Kommun och politik

Ny politisk organisation ska bättre möta kommunens behov och utmaningar

Mörbylånga kommun tar nu konkreta steg mot en mer hållbar framtid med ett förändringsprogram för 2024. En ny politisk organisation ska effektivisera arbetet med ekonomisk, social, kulturell och miljömässig hållbarhet för att bättre kunna möta kommunens behov och utmaningar.

Politiken har i budgetunderlaget för 2024 föreslagit ett omfattande förändringsprogram för Mörbylånga kommun, vilket innebär stora förändringar i den övergripande politiska inriktningen.

För att stödja och underlätta för kommunförvaltningen att genomföra de politiska besluten krävs en effektiv styrning och ledning av kommunen. Den nuvarande politiska organisationen är i detta avseende inte ändamålsenlig.

Ett bättre helhetsperspektiv

För att få ett bättre helhetsperspektiv över den politiska organisationen i kommunen och för att politikerna ska kunna använda sin kompetens på ett effektivt sätt behöver nämndernas roller bli tydligare. Detta kan uppnås genom att:

  • En bildningsnämnd tillkommer, med ansvar för skola, kultur och fritid.
  • Kommunstyrelsen tilldelas det strategiska ansvaret för samhällsplanering.
  • Miljö- och byggnadsnämnden omvandlas till en ren myndighetsnämnd.
  • En ny teknisk nämnd fokuserar på avgörande frågor för kommunens tillväxt.
  • Socialnämnden omorganiseras för att bättre kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

För att genomföra dessa förändringar har idag nya reglementen skickats för yttrande till nuvarande nämnder. I reglementena synliggörs ansvarsområdesförändringar mellan nämnderna samt en minskning av antalet ledamöter, vilket är en del av kostnadsminskningen för den politiska organisationen.

Vi vet våra utmaningar som väntar de närmaste åren och att det kommer att krävas svåra beslut. Vi har genom Samverkan för Mörbylånga en stabil majoritet och vill nu genomföra förändringar i den politiska organisationen för att skapa förutsättningar för en mer effektiv ledning och styrning, säger kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk (S).

Den nya politiska organisationen syftar till ett helhetsperspektiv och undvikande av stuprör. Vi har utmaningar både med ekonomin och med att bli mer strategiska. Det gäller allt från att vara beredda när företag vill etablera sig till VA-utbyggnad. Organisationen som presenteras idag ger oss bättre förutsättningar att lyckas, säger blivande kommunalrådet Ulrik Brandén (M).

Beslut om den nya politiska organisationen samt nya reglementen kommer att fattas vid kommunstyrelsemötet den 11 december och vid kommunfullmäktige den 18 december. Förändringarna ska börja gälla den 1 januari 2024.

För mer information och frågor

Kontakta

Ann Willsund, Kommundirektör

Senast uppdaterad: 2023-11-15 Publicerad: 2023-11-14
Gå till topp