Till innehåll på sidan
Pressmeddelande

Mörbylånga kommun presenterar positivt bokslut för 2023

Mörbylånga kommun presenterar ett positivt bokslut för 2023 med ett överskott på 61,2 mnkr och ett balanskravsresultat på 26,8 mnkr. Det ger ett överskottsresultat motsvarande 5,2 %.

Största anledningen till resultatet finns att hämta i högre skatteintäkter motsvarande 35 mnkr och resultatet av fjärrvärmeförsäljningen med 26 mnkr.

Kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk (S) kommenterar bokslutet:
– Det är väldigt positivt att kommunen kan uppvisa ett så starkt resultat för 2023. Det budgeterade resultatet för året var noll kronor i överskott. Men trots detta går vi en osäker tid tillmötes, med fortsatt stigande eller höga priser och en orolig omvärld. Med en stärkt kassa är kommunen bättre rustad att möta dessa utmaningar. Vi måste ändå fortsätta att arbeta med verksamheternas ekonomi, då i princip samtliga verksamheter uppvisar ett negativt resultat för året. Det visar på den tuffa ekonomiska situation som finns i kommunen men också i landet i stort.

Det ansträngda ekonomiska läget är anledning till det arbete som påbörjades under 2023 med en ny budgetmodell och kommer att följas av ett arbete under 2024 för en styrning och ledning som är mer effektiv än tidigare.

Mörbylånga kommun är fast besluten att fortsätta att investera i samhällets välfärd och utveckling genom att hantera det ekonomiska överskottet på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Genom att upprätthålla en sund ekonomisk grund kan kommunen fortsätta att erbjuda högkvalitativa tjänster till sina invånare och samtidigt planera för framtida behov och utmaningar.

Kommunalrådet Ulrik Brandén (M) avslutar:
– Mörbylånga kommuns bokslut för 2023 är ett bevis på kommunens och medarbetarnas engagemang för att upprätthålla en sund ekonomisk ställning samtidigt som vi erbjuder en trygg och attraktiv kommun att leva, bo, verka och vistas i. Den politiska majoriteten Samverkan för Mörbylånga är fast besluten att vår kommun ska fortsätta att växa i kvalitet och med inflyttning, utan att växa i kostnader. Vi ska växa utan att växa.

För mer information och frågor

.

Ulrik Brandén (M), Kommunalråd

Senast uppdaterad: 2024-02-07 Publicerad: 2024-02-07
Gå till topp