Till innehåll på sidan
Världsarv

Landshövdingen på besök i världsarvet

Landshövding Allan Widman besökte världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Måndagen den 6 maj välkomnade Mörbylånga kommun och Lantbrukarnas Riksförbund landshövding Allan Widman till södra Öland. Syftet var att samtala och fördjupa kunskapen om vårt gemensam världsarv – Södra Ölands odlingslandskap. Under dagen deltog också Matilda Wärenfalk, kommunstyrelsens ordförande, Ulrik Brandén, kommunalråd och ordförande i världsarvsrådet, Ann Willsund, kommundirektör, Emma Rydnér, världsarvssamordnare, Roger Gustavsson, ordförande LRF Sydost och Daniel Tedenlind, Kulturmiljöenheten Länsstyrelsen Kalmar.

Förmiddagen inleddes med att Emma Rydnér guidade genom odlingslandskapet på södra Öland och berättade om det arbete som görs idag. Därefter följde ett gårdsbesök i Skärlöv där Mattias Wahlström, lantbrukare, berättade om åkrar, betesmarker och tillgången till vatten.  Roger Gustavsson berättade om lantbruksföretagen i världsarvet och dess avgörande roll för att bevara, använda och utveckla Södra Ölands odlingslandskap. Efter förmiddagsfika på Eketorps borg avslutades dagen med ett besök på Ottenby kungsgård där Andreas Wiström, arrendator, berättade om gårdens verksamheter och utmaningar.

Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker

Senast uppdaterad: 2024-05-15 Publicerad: 2024-05-06
Gå till topp