Till innehåll på sidan
Tjej flyger med en färgglad drake vid stranden.
Kommun och politik

Kommunens första körbara process är lanserad

För att klara av framtida utmaningar och för att tillgodose våra medborgares behov måste vårt arbete bli effektivare och till viss del genomföras på andra sätt än idag. Detta förutsätter att arbetssätt och metoder utvecklas.

Med anledning av detta startade i januari arbetet ”Digitalisera för resultat” som innebär att vi ska kartlägga och utveckla våra processer. Syftet med det påbörjade förbättringsarbetet är bland annat:

  • Att öka tillgängligheten för våra medborgare
  • Att öka nyttan av våra tjänster för företagare och medborgare
  • Att vi inom kommunen arbetar som en organisation, med gott samarbete mellan våra verksamheter
  • Att möjliggöra för nya arbetssätt för att kunna möta framtida utmaningar och få kommunens resurser att räcka längre
  • Att effektivisera vårt arbete i verksamheter och få en resurseffektiv administration genom att använda våra IT-stöd på ett bra sätt

I skrivande stund lanseras den första körbara processen och den återfinns inom kommunens verksamhet Kultur och fritid. Det är processen ”Planera och hantera ungdomars ferietjänster”. Under arbetets gång har vi hittat flera nyttor inom processen, bland annat:

  • Minskat personberoende
  • Minskad manuell hantering
  • Trygghet hos medarbetarna (verksamhetsöverskridande) som är delaktiga i processen då den är tydlig och lätt att förstå
  • Digital kommunikation minskar kostnader för skrivare och utskick

Kommundirektör Ann Willsund sammanfattar  ”Det känns mycket bra att vi landat vår första körbara process. Vi är på en omställningsresa och det innebär att vi tränar och justerar allteftersom resan pågår. Detta arbete kommer på sikt att leda oss framåt i målsättningen att bli både en mer effektiv organisation som att öka tillgängligheten och nöjdheten hos medborgare och företagare”.

Här kan du se processmodellen för Planera och hantera ungdomars ferietjänster

Senast uppdaterad: 2023-06-28 Publicerad: 2023-06-28
Gå till topp