Till innehåll på sidan
Illustration föreställande huvudena på olika människor i en färgskala av blått, vitt, orange och beige, på en mörkblå platta mot en ljusare blå bakgrund. Texten: Är du utvald? står skriven längst upp i bilden i mörkblå färg.
Kommun och politik

Har du fått brev om SCB:s medborgarundersökning?

SCB:s medborgarundersökning ger invånare möjligheten att tycka till om Mörbylånga kommun. Har du fått ett brev med information om undersökningen är du en av de 1 200 kommuninvånare som slumpmässigt valts ut att delta. Vi hoppas att du tar chansen att vara med och påverka!

Vad är SCB:s medborgarundersökning?

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av kommunen och görs för att mäta invånarnas attityder till kommunens verksamheter: hur det är att bo och leva här samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunens arbete.

– Svaren är jätteviktiga i vårt fortsatta arbete för att Mörbylånga kommun ska vara en bra plats att leva, bo och vistas i. Vi vill veta våra styrkor och svagheter så att vi kan fortsätta utveckla verksamheterna och prioritera våra resurser utifrån medborgarnas behov, säger Ann Willsund, kommundirektör.

SCB:s medborgarundersökning ger kommunen ett verktyg för att jämföra sig med andra kommuner och följa upp kvalitet över tid. Ju fler som svarar på enkäten, desto mer användbart blir resultatet.

Vi hoppas att du som får enkäten tar chansen att vara med och påverka! Dina svar är betydelsefulla för kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Sista svarsdag

Svaren ska vara SCB tillhanda den 7 november. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 3 november. Sista dag att besvara enkäten på webben är 7 november, kl. 13.00.

Fakta om medborgarundersökningen

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska. Mörbylånga kommun ser inte några enskilda enkätsvar, endast det samlade resultatet.

Resultaten presenteras i december.

Senast uppdaterad: 2023-09-27 Publicerad: 2023-09-27
Gå till topp