Till innehåll på sidan
Gruppfotografi med deltagare på konferens
Stöd och omsorg

Från bro till bro, kust till kust

Tjörn och Mörbylånga kommun växlar erfarenheter. Spännande samarbete växer fram.

Tjörns kommun har länge önskat att få besöka oss och den 5 maj var ca 10-15 tjänstepersoner på studiebesök hos oss i Mörbylånga kommun. Malin Furberg, verksamhetschef för Individ och familjeomsorgen (IFO) ordnade med besöket där flera medarbetare engagerade sig under dagen.

Bakgrund till besöket är att Tjörn och Mörbylånga kommun är jämförbara kommuner, något som är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ett stöd till kommunerna där jämförelser kan användas för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Genom att följa upp och analysera verksamheten kan både förtroendevalda och verksamhetsansvariga få en återkoppling kring måluppfyllelse samt över kvaliteten på levererade tjänster.

Studiebesökets fokus var på verksamheten inom barn och unga, vuxen missbruk och försörjningsstöd. IFO i Mörbylånga kommun är effektiva i jämförelse med andra kommuner och här har Tjörns kommun önskat få inspiration och idéer på hur de kan förändra och förbättra sina verksamheter. De är nyfikna på våra arbetssätt, metoder och vår organisation, något som vi ägnade stor del av dagen åt.

”Vi hade en bra och intressant dag med mycket erfarenhetsutbyte, både vad gäller politisk organisation men mestadels kring verksamhetsorganisation, upplägg och arbetssätt. Vi ser många likheter mellan kommunerna och vi ser ett värde av en fortsatt dialog och kontakt med en önskan om att nästa gång få ta del av Tjörns kommuns äldreomsorg där de är väldigt effektiva jämförelsevis och där vi kan få nya perspektiv och lära av deras goda exempel.” – Emma Halme, Socialnämndens ordförande, Mörbylånga kommun.

Senast uppdaterad: 2023-05-16 Publicerad: 2023-05-05
Gå till topp