Till innehåll på sidan

Upptagningsområden och skolskjuts

Du har rätt att välja skola, men ditt barn är bara berättigad till skolskjuts inom det egna upptagningsområdet. För de fristående skolorna finns inga upptagningsområden.

Läs mer om skolorna nedan och dess upptagningsområden.

Skolskjuts

KLT (Kalmar Länstrafik) tillsammans med Bergkvarabuss ansvarar för skolskjutsar i Mörbylånga kommun. Elever som går på sin placeringsskola d v s den skola eleven tillhör enligt upptagningsområden tilldelas automatiskt ett skolkort för bussresor till och från skolan. Skolkortet delas ut på skolan.

Trafikstörningar

Vid försening av din skoltur kontakta KLT Kundtjänst på tfn: 010-21 21 000.

Ansök om skolskjuts

Elever som inte går på sin placeringsskola kan ansöka om skolskjuts. Det gäller också elever som växelvis boende, trafikfarlig väg till skolan eller tillfälligt behov av särskilt stöd. Ansökan behandlas och beslut tas utifrån skollagen och Mörbylånga kommuns skolskjutsreglemente kan ansöka.

Kan du inte ansöka digitalt använder du blanketten ”Ansök om skolskjuts utan Bank-ID” som du fyller i och skickar till:

Mörbylånga kommun
Skolskjutssamordnare
386 80 Mörbylånga

 

Handläggning och beslut

Det är Mörbylånga kommunen som beslutar hur den praktiska tillämpningen ska utformas för skolskjuts. Kommunen har en skolskjutshandläggare som bereder ärendena. Beslut om skolskjuts är delegationsbeslut som fattas av skolchefen.

De som ansökt under våren eller sommaren får beslut i god tid före skolstarten i augusti. Från mitten av augusti behandlas ansökningarna fortlöpande och vi eftersträvar en svarstid på högst 14 dagar.

Information om hur ett beslut överklagas bifogas alla beslut.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta kommunens skolskjutshandläggare.

Lena Rickardsson, Skolskjutshandläggare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-09-21 Publicerad: 2023-05-03 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp