Detaljhandel med tobaksvaror

För detaljhandel med tobaksvaror beskriver tobakslagen liknande bestämmelser som de alkohollagen innehåller för detaljhandel med folköl.

Den som vill sälja tobaksvaror ska anmäla detta till kommunen senast när försäljningen påbörjas och måste utöva egen tillsyn enligt ett särskilt egenkontrollprogram.  

Kommunen har ett tillsynsansvar över tobakslagens bestämmelser om rökfria lokaler och handel med tobak (åldersgränser, skyltar och marknadsföring). Ansvaret omfattar även marknadsföring av tobak på försäljningsstället.

Sidan uppdaterad 7 december 2017 Kommentera sidan