Till innehåll på sidan
Avslutad

Kontroll av dag- och spillvattenanslutningar i sydvästra Färjestaden

Under vecka 12-26 kommer Svapipe AB på uppdrag av kommunen att kontrollera dag- och spillvattenanslutningar i sydvästra Färjestaden. I samband med detta kan ofarlig rök synas i området.

Syftet med undersökningen är att upptäcka felkopplingar hos hushåll där dagvattnet är kopplat på spillvattennätet och vice versa. På så sätt reduceras mängden tillskottsvatten i reningsverket och risken för källaröversvämning minskar.

Här finns mer information om undersökningen.

Senast uppdaterad: 2023-05-24 Publicerad: 2023-05-24
Gå till topp