Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Miljö, hälsa och livsmedel/Livsmedel/Starta och driva livsmedelsverksamhet

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Kommunen bedriver offentlig kontroll på verksamheter som hanterar livsmedel för att i förebyggande syfte granska verksamheterna så att inga hälsorisker uppstår för konsumenterna.

Kommunen bedriver offentlig kontroll på verksamheter som hanterar livsmedel, såsom restauranger, butiker, skolkök, gatukök, caféer, mindre livsmedelsindustrier, ”gatuköksvagnar” med mera. Kontrollerna görs i förebyggande syfte för att se till så att inga hälsorisker uppstår för konsumenterna. Den största delen av alla inspektioner görs efter speciellt framtagen checklista för varje typ av verksamhet.

Det är verksamhetsinnehavarens uppgift och ansvar att se till att den dagliga verksamheten fungerar på ett bra och säkert sätt med kontinuerlig övervakning på känsliga hanteringssteg.

Alla företag som klassas som livsmedelsföretag ska antingen registreras eller godkännas. Livsmedelsanläggningarna får betala en årlig avgift som baseras på risk och skötsamhet. Utöver detta tas en del prover för den offentliga kontrollen.

Kontakta oss om du vill starta livsmedelsrelaterad verksamhet, misstänker att någon blivit matförgiftad, om du behöver hjälp med vattenprover, vill sälja mat tillfälligt vid till exempel festivaler eller marknader, eller helt enkelt har frågor om livsmedel.

Sidan granskad 4 september 2019 Kommentera sidan