Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Bygga nytt, ändra eller riva/Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse

Inom sammanhållen bebyggelse gäller utökad bygglovsplikt, vilket innebär att all ny-, om- och tillbyggnation kräver bygglov (undantaget är jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader, som är befriade).

I Mörbylånga kommun gäller sammanhållen bebyggelse för de flesta radbyar samt byar och samhällen som utgörs av minst 10 bostadshus som inte ligger längre ifrån varandra än 150 meter. Även lador, logar, uthus och andra komplementbyggnader ingår i den sammanhållna bebyggelsen.

Utanför planområdet

Bor du utanför planlagt område eller sammanhållen bebyggelse får du göra mindre ändringar av din fastighet utan lov. Garage och uthus kan uppföras utan lov men till exempel tillbyggnader får inte överstiga 30 procent av den ursprungliga byggytan. Kontakta gärna kommunen för att få information om du är osäker.

Sidan uppdaterad 9 september 2016 Kommentera sidan