Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Aktuella planer

Här presenteras de planer som är ute på samråd, granskning eller underrättelse. Om du har synpunkter på någon av planerna ska de lämnas skriftligen till miljö- och byggnadsförvaltningen inom den utsatta tiden.

Planuppdrag

I tabellen nedan ser du alla planuppdrag och i vilket skede de befinner sig.

Översiktsplaner

FÖP = Fördjupning av översiktsplanen, TÖP = Tematiskt tillägg till översiktsplanen

PlanerPlanskede

Revidering Vindkraftsplan (TÖP)

 

Dagvattenplan (TÖP)

 

Planprogram

PlanerPlanskede
Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn Samrådstid:
20 augusti - 5 november 2018

Björnhovda 3:5 m fl, Björnhovda by

 

Björnhovda 20:2, vid brandstationen

 

Nedre Ålebäck 7:1, skifte 3

 

Detaljplaner som väntar på planprogram som underlag

PlanerPlanskede

Del av Matrosen 1, Mörbylånga Hamn

Utställningstid:
2 juli - 28 augusti 2018

Björnhovda 27:12, Ölands Köpstad

 

Färjestaden 1:298, Hotell Skansen

 

Färjestaden 5:5 m fl

 

Färjestaden 1:291 m fl, Busstorget

 

Färjestaden 5:1 m fl, Södra Hamnplan

 

Björnhovda 6:122, Sol och Vindar

 

Detaljplaner för bostäder

Planer Planskede

Ventlinge 7:62, bostäder och camping

 

Strandskogen 10:6, 10:7, Argus

 

Del av Glömminge 1:58

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 20190228

Stora Frö 16, 1 , skifte 3, Byn

 

Saxnäs 1:243, ändring av detaljplan

Granskningstid:
3 juli - 17 juli 2017

Färjestaden 1:165 m fl

Upphävd

Isgärde 4:74

Upphävd av MÖD 2019-05-14.

Del av Mörbylånga 11:54 m fl, Norra viken 1a och 1c

Upphävd av länsstyrelsen.

Strandskogen 9:26, utökade byggrätter

 

Brostorp 3:19, skifte 1

 

Brostorp 3:19, skifte 2

 

Björnhovda 5:15 skifte 1

 

Björnhovda 5:15, skifte 5 och 6

 

Del av Möllstorp 1:22

Samrådstid:
3 juli - 21 augusti 2017

Vickleby 1:26

 

Del av Björnhovda 25:2, Järnvägsgatan Färjestaden

Samrådstid:
14 augusti - 11 september 2017

Del av Björnhovda 25:2, Grövlegatan Färjestaden

Samrådstid: 
6 november – 4 december 2017

Algutsrum 6:1

 

Del av Färjestaden 1:232, Sjöbergs hage

Samrådstid:
20 januari – 24 februari 2020

Isgärde 4:15

 

Del av Ventlinge 9:3

 

Del av Kastlösa S:1

 

Porsskär 1:20

 
Del av Ventlinge 7:62 m.fl., Grönhögens centrum  

Ventlinge 7:91

 

Saxnäs 1:390 m.fl.

 

Gårdby 8:1

 

Detaljplaner för verksamheter

PlanerPlanskede

Kalvhagen 1, Kalvhagens camping

Planprogram för Kalvhagen 1 m. fl. godkändes 2012-08-29

Björnhovda 8:86 m fl, Färjestadens skola

 

Färjestaden 1:294, Ölands friskola

 

Algutsrum 20:1, Kollektivtrafikplatsen Algutsrum

 

Del av Björnhovda 31:1 m fl, Färjestadens industriområde

 

Fröbygårda 1:1, Haga Park

 

Ändring av detaljplaner längs väg 136 och 951

 
Sidan uppdaterad 9 december 2019 Kommentera sidan