Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Aktuella planer

Här presenteras de planer som är ute på samråd, granskning eller underrättelse. Om du har synpunkter på någon av planerna ska de lämnas skriftligen till miljö- och byggnadsförvaltningen inom den utsatta tiden.

Planuppdrag

I tabellen nedan ser du alla planuppdrag och i vilket skede de befinner sig.

Översiktsplaner

PlanerPlanskede

Bostadsförsörjningsprogram

Antagen av Kommunfullmäktige 20170620

Grönstrukturplan Färjestaden

Granskningstid:
8 oktober - 26 november 2018

Revidering Vindkraftsplan

 

Planprogram

PlanerPlanskede
Planprogram för Färjestaden 1:153 m.fl. Samrådstid:
januari - 12 februari 2018
Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn Samrådstid:
20 augusti - 5 november 2018

Björnhovda 20:2, vid brandstationen

 

Nedre Ålebäck 7:1, skifte 3

 

Detaljplaner som väntar på planprogram som underlag

PlanerPlanskede

 Björnhovda 27:12, Ölands Köpstad

 

 Färjestaden 1:298, Hotell Skansen

 

 Färjestaden 5:5 m fl

 

 Färjestaden 1:291 m fl, Busstorget

 

 Färjestaden 5:1 m fl, Södra Hamnplan

 

 Björnhovda 6:122, Sol och Vindar

 

Detaljplaner för bostäder

Planer Planskede

Ventlinge 7:62, bostäder och camping

 

Strandskogen 10:6, 10:7, Argus

 

Del av Glömminge 1:58

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 20190228

Del av Matrosen 1, Mörbylånga Hamn

Utställningstid:
2 juli - 28 augusti 2018

Stora Frö 16, 1 , skifte 3, Byn

 

Saxnäs 1:243, ändring av detaljplan

Granskningstid:
3 juli - 17 juli 2017

Färjestaden 1:165 m fl

Upphävd

Runsbäck 2:23, Segerhed

 

Isgärde 4:74

Överklagad

Isgärde 4:4 m fl, Barnkoloni

Antagen av Kommunfullmäktige 20180925

Del av Mörbylånga 11:54 m fl, Norra viken 1a och 1c

Upphävd av länsstyrelsen. Kommunen har överklagat detta beslut.

Strandskogen 9:26, utökade byggrätter

 

Brostorp 3:19, Ny bebyggelse söder om Glömminge

 

Del av Isgärde 6:17 m fl, Ottos väg

Granskningstid:
13 november – 11 december 2017

Björnhovda 5:15 skifte 1

 

Björnhovda 5:15, skifte 5 och 6

 

Del av Möllstorp 1:22

Samrådstid:
3 juli - 21 augusti 2017

Vickleby 1:26

 

Del av Björnhovda 25:2, Järnvägsgatan Färjestaden

Samrådstid:
14 augusti - 11 september 2017

Del av Björnhovda 25:2, Grövlegatan Färjestaden

Samrådstid: 
6 november – 4 december 2017

Gårdby 4:20, skifte 2

 
Årsvik 4:31, Sandviks camping

Granskningstid:
4 mars - 22 mars 2019

Detaljplaner för verksamheter

PlanerPlanskede

Kalvhagen 1, Kalvhagens camping

Planprogram för Kalvhagen 1 m. fl. godkändes 2012-08-29

Björnhovda 8:86 m fl, Färjestadens skola

 

Färjestaden 1:294, Ölands friskola

 

Algutsrum 20:1, Kollektivtrafikplatsen Algutsrum

 

Del av Björnhovda 31:1 m fl, Färjestadens industriområde

 

Fröbygårda 1:1, Haga Park

 
Sidan uppdaterad 28 februari 2019 Kommentera sidan