Till innehåll på sidan
Mittlandsgårdens får, Pam V och Mårten K, Snäckstrand Färjestaden
Samhällsplanering och trafik

Ytterligare satsning för biologisk mångfald

Vi är glada för att kunna berätta att vi nu har ett samverkansavtal med Station Linné! I samverkan ska vi både genom ökad kunskap och praktiska naturvårdsinsatser skapa ännu bättre förutsättningar för att främja biologisk mångfald i kommunen.

En första gemensam satsning är att göra grönytorna i Färjestaden ännu bättre för alla våra invånare och besökare, stora som små, människor, allehanda djur och växter.
Satsningen ingår i LONA-projektet ”Skötselplan Färjestaden” där statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet.

LONA-projektet ”Skötselplan Färjestaden” går ut på att samla in kunskap, upprätta skötselplaner och föra in dem i ett digitalt verktyg som ska vara ett lättillgängligt stöd för oss i vårt praktiska arbete med vård, underhåll och utveckling av kommunens grönytor.

Lokala Naturvårdssatsningen LONA logotyp

Uppsättning av Malaisefälla, Färjestaden
Uppsättning av Malaisefälla, Färjestaden. Pav Johnsson och Mårten Klinth. Foto: Helena Ekvall, Mörbylånga kommun

Mårten Klinth, insektsforskare Station Linné, Pav Johnsson, ekolog och Helena Ekvall, landskapsingenjör i Mörbylånga kommun var bland annat i Snäckstrand och satte ut en Malaisefälla. Till sällskap fick de Mittlandsgårdens nyfikna och sociala får som sedan några år bidrar med både nytta och glädje i Snäckstrand.

Malaisefällan ser ut som ett tält av finmaskigt nät och där fångas flygande insekter. Du kan läsa mer om Malaisefällan och mycket annat spännande på Station Linnés webbplats. Tips! Följ Station Linné på Instagram och läs Pav’s inlägg om Station Linné i kommunens tjänst.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att öka den biologiska mångfalden i kommunen och vad du själv kan göra för att bidra.

 

Senast uppdaterad: 2024-06-18 Publicerad: 2024-06-14
Gå till topp