Till innehåll på sidan
Okategoriserade

Världsarv i Sverige – 15 unika platser som tillsammans kan göra ännu mer skillnad

Tillväxtverket beviljar 800 000 kronor till projektet ”Världsarv i Sverige – platser som gör skillnad”. Det är en satsning på hållbar platsutveckling med de fyra sydligaste världsarven i Sverige; Grimetons Radiostation, Södra Ölands odlingslandskap, Hansestaden Visby och Örlogsstaden Karlskrona. Projektet är tänkt att ge ringar på vattnet i världsarven över hela landet.

– Vi ska bli bättre på att nå ut med kunskapen om vad världsarv är och vad de bidrar med. Men även vilken outnyttjad resurs de är på alla nivåer i vårt land, inte minst i arbetet för ett mer hållbart samhälle där världsarvsarbetet ofta kan ses som föredömligt. Säger Camilla Lugnet, VD för Stiftelsen Världsarvet Grimeton, tillika projektledare.

Unik berättelser och goda exempel på hållbar platsutveckling
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Att berätta om världens världsarv är så viktigt att det finns med i världsarvskonventionen, som Sverige skrev under 1985.

De 15 världsarven i Sverige främjar hållbar utveckling genom lokala initiativ som skapar värde för befolkningen och inspirerar till hållbart agerande. Nu inleds arbetet med att utveckla en nationell platsberättelse för världsarven i Sverige och samla in och lyfta fram goda exempel på hållbar platsutveckling. Världsarvens arbete ska stärkas på nationell nivå. Den nationella berättelsen ska på lokal nivå kunna vävas in och bli del av världsarvens unika platsberättelser.

– Världsarv handlar om att samarbeta lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det känns bra att Södra Ölands odlingslandskap är en del av det här projektet och vi kommer att ha nytta av resultatet i flera olika sammanhang framöver. I informationsmaterial, utställningar, kunskapsdagar, skolbesök och mycket mer. Säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare för Södra Ölands odlingslandskap.

Stiftelsen Världsarvet Grimeton är projektägare och Mörbylånga kommun (Södra Ölands odlingslandskap, Region Gotland (Hansestaden Visby), och Karlskrona kommun (Örlogsstaden Karlskrona) är samarbetspartners i projektet och bidrar med arbetstid.

– Världsarv handlar om gränsöverskridande samarbete, på alla nivåer och över olika områden. Trots att alla världsarven har olika förutsättningar så är syftet med världsarven och vårt arbete detsamma, att bidra till en bättre värld. Så att genomföra detta projekt ihop är inte bara naturligt utan helt avgörande, det är tillsammans som vi kan få fler att förstå värdet av dessa unika platser oavsett om det är på lokal, regional eller nationell nivå. Grimeton kommer ha direkt nytta av resultatet i flera olika sammanhang framöver, exempelvis i informationsmaterial, utställningar, utbildningar och mycket mer, tillägger Camilla Lugnet.

De medverkande världsarven:
Grimetons radiostation, Varberg är världens bästa plats för att uppleva utvecklingen av trådlös kommunikation, från hur tekniken såg ut i sin vagga och ändå in idag, då radiostationen aldrig tystnat och fortfarande används.

Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

Hansestaden Visby är ett fantastiskt exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad från tidigt 1200-tal. Inte bara med ringmuren och ruinerna utan också den levande staden innanför.

Örlogsstaden Karlskrona är 1600-talskungens storslagna vision och dröm med breda gator och stora torg. En enastående örlogsstad än idag.

För mer information

Kontakta Emma Rydnér, världsarvssamordnare

Emma Rydnér, Världsarvssamordnare

Senast uppdaterad: 2024-07-03 Publicerad: 2024-07-02
Gå till topp