Till innehåll på sidan
Penåsa rastplats
Landsbygdsutveckling

Vandringsled för barn i världsarvet

Nu inleds ett arbete med att skapa en världsarvsvandringsled för barn. Arbetet kommer att ske i samarbete med Kalmar läns museum som får i uppdrag att utarbeta information om världsarvet och dess unika miljöer på ett spännande, lekfullt och nyskapande sätt riktat till en yngre målgrupp. Skansenskolan i Mörbylånga kommer att följa projektet och bidra med pedagogisk kompetens.

I världsarvet på södra Öland finns det 140 kilometer vandringsleder som årligen underlättar för tusentals vandrare att se och uppleva det världsunika landskapet. Mörbylånga kommun arbetar aktivt med att utveckla lederna och synliggöra de unika natur- och kulturmiljöerna som har formats av människan och de betande djuren i många generationer

– Vi har ett jättebra samarbete med skolorna som jag är mycket tacksam för. Vi har fått förfrågningar om fler världsarvsaktiviteter riktade till barn utanför skoltid. Därför inleder vi det här samarbetet med Kalmar läns museum. Ett riktigt roligt och viktigt projekt, säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare för Södra Ölands odlingslandskap.

Vid Penåsa (Kastlösa) finns en välbesökt och uppskattad rastplats som lockar många barnfamiljer på utflykt. Platsen är en knutpunkt för flera vandringsleder, både korta slingor och lite längre. Den av Svenska turistföreningen utsedda Signaturled Öland/Mörbylångaleden passerar också området.

– Det här blir en fantastisk möjlighet att utveckla området vid Penåsa och att lyfta barnens upplevelser i landskapet. Vi hoppas att vandringsleden ska locka många barnfamiljer att ge sig ut och vandra, säger Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare vid Mörbylånga kommun.

– Det känns fantastiskt bra att kunna erbjuda barnfamiljer en sådan här upplevelse på södra Öland. På det här sättet kan vi öka intresset för Södra Ölands odlingslandskap och förståelsen för det viktiga samspelet mellan människa och natur, säger Anna-Kajsa Arnesson, ordförande i världsarvsrådet för Södra Ölands odlingslandskap.

Arbetet med vandringsleden möjliggörs av en omfördelning av kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning vilket gör att Riksantikvarieämbetet beslutat att bevilja Mörbylånga kommun 128 000 kronor för framtagande av en världsarvsvandringled.

Kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning:
Bidraget, som inte får ersätta befintliga resurser, ska bidra till att skapa mervärde och utrymme för utveckling i arbetet med världsarven på lokal och regional nivå. Bakgrunden till bidraget är den nationella strategin för världsarvsarbetet som pekar ut världsarvssamordnarna som en nyckelfunktion i världsarvens förvaltning. Världsarvssamordnarna ”bidrar till en fungerande samordning mellan lokala och regionala aktörer och i världsarvsråden och agerar strategiskt utifrån världsarvens bevarande, användning och utveckling.”

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

Mer information

Vill du veta mer om projektet så kontakta världsarvssamordnare Emma Rydnér.

Emma Rydnér, Världsarvssamordnare

Senast uppdaterad: 2023-12-07 Publicerad: 2023-12-07
Gå till topp