Till innehåll på sidan
Skolbuss på väg från Mörbylånga på Öland
Kommun och politik

Utbildningsnämnden ser över regler för skolskjuts

Den 24 november beslutade utbildningsnämnden om ett förslag till ändring av regler inom skolskjutsreglementet för Mörbylånga kommun. Kommunfullmäktige tar den 18 december beslut om reglerna ska gälla framöver. 

Skolskjutsreglemente är regler som säger hur skolskjutsar ska ordnas och vilka elever som får åka med, samt hur det ska göras på ett säkert sätt.

Är jag berörd av ändringarna och när börjar de gälla?

Utbildningsnämndens förslag gäller ändringar av regler inom vissa områden och berör skolskjuts för elever som:

  • har valt en annan skola än placeringsskola,
  • är växelvis boende i annan kommun,
  • bor i angränsande kommun eller
  • är inskriven på fritidshem.

Om Kommunfullmäktige den 18 december tar beslut att genomföra ändringarna börjar de gälla i samband med skolstart i augusti 2024.

Mer information och kontakt

Om du vill veta mer om utbildningsnämndens ändringar är du välkommen att prata med representanter från utbildningsnämnden och ansvariga tjänstepersoner på Kommunlotsen, Ölands köpstad, måndagen den 4 december klockan 14.30-17.00

Här hittar du allmän information om skolskjuts i kommunen.

Kontaktuppgifter

.

Anna-Karin Almswik (S),

Lena Rickardsson, Skolskjutshandläggare

Senast uppdaterad: 2023-11-28 Publicerad: 2023-11-28
Gå till topp