Du är här: Start/Uppleva & Göra/Natur/LONA - Stöd till lokala naturvårdsinsatser

LONA - Stöd till lokala naturvårdsinsatser

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften. LONA-projekten bidrar tillsammans till nästan alla nationella miljömål, men främst har LONA betydelse för målen om ett rikt växt- och djurliv och god bebyggd miljö.

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Exempel på projekt som genomförts med hjälp av LONA-bidrag i Mörbylånga kommun är Färjestadens dämme, Allemansrätt för personer med invandrarbakgrund och Fler vadare i de öländska sjömarkerna.

Du kan du läsa om LONA-projektet "Projekt Strandskogen" där bland annat skolelever har varit engagerade. 

Ansökan

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.
Föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, och själva fylla i ansökan. Men kommunen är alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Sista ansökningsdag

Den 1 december är alltid sista ansökningsdatum inför varje nytt år.

Ansökningar görs i LONA-registret, en webbaserad databas hos Naturvårdsverket. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare ska följa med ansökan.

Ansök i LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats.

Sidan uppdaterad 1 augusti 2019 Kommentera sidan