Du är här: Start/Uppleva & Göra/Kultur/Offentlig konst

Offentlig konst

Mörbylånga kommun äger i dag ca 500 konstverk i form av lös som fast konstnärlig gestaltning. Det övergripande målet med kommunens konstsamling är att konsten ska vara av hög kvalitet och placeras i kommunens verksamheter och offentliga rum samt vara tillgänglig för brukare, besökare och personal.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

3WPZ
 

Kommunfullmäktige avsätter årligen pengar till inköp av ny offentlig konst. Dessutom ska en procent av kostnaden vid ny- och tillbyggnader av kommunala verksamhetslokaler gå till konstutsmyckning.

Mörbylånga kommuns målsättning är att bli Sveriges ledande kultur- och naturkommun till 2025. Den offentliga konsten i är en del i arbetet att förverkliga det målet.

Skulpturen "Flyg" av Stina Alm.

 

Vid inköp följer kommunen de kriterier för konstinköp som Region Kalmar län pekar ut i sin policy och i sina riktlinjer.

  • Inköp av konst ska göras med god spridning avseende konstnärskap, material, uttryck och tekniker. Konstverket ska tillföra något till platsen, rummet eller sammanhanget.
  • Inköp av samtida konst och konsthantverk ska även inkludera verk av idébaserad/konceptuell karaktär.
  • Inköp ska företrädesvis göras från samtida professionella, nu verksamma, konstnärer.
  • Inköp av konst ska beakta jämställdhet, mångfald och ålder.
  • Konstsamlingen ska spegla strömningar i tiden och inköpen ska även omfatta idébaserade, konceptuella och processinriktade verk.
Sidan uppdaterad 1 juli 2019 Kommentera sidan