Du är här: Start/Uppleva & Göra/Kultur/Kulturstöd/Utbetalda bidrag 2017

Utbetalda bidrag 2017

Nu har följande stöd till kultur- och hembygdsföreningar för 2017 fördelats:

Verksamhetsstöd: 360 000 kr

Kulturprojekt: 260 000 kr

Projektstöd hembygdsföreningar: 50 000 kr

Föreningar som har sökt och beviljats medel:

 • Södra Ölands musikteaterförening: verksamhetsstöd 125 000 kr
 • Ölands dramatiska teater: projektstöd för att producera föreställningen Måntornet för barn 3-5 år 100 000 kr, verksamhetsstöd 50 000 kr
 • Södra Ölands konstförening: verksamhetsstöd 20 000 kr
 • Föreningen Öland Roots: verksamhetsstöd 60 000 kr
 • Mörbylånga biografförening: verksamhetsstöd 25 000 kr
 • Kulturföreningen Karneval: projektstöd till utställning, föredrag och workshop på temat Kulturarv - Källor 30 000 kr. Sommarverkstäder för barn och ungdom, akrobatik/cirkus och skapande verksamhet 15 000 kr.
 • Musik på Allvar: verksamhetsstöd 30 000 kr
 • Ölands riksteaterförening: verksamhetsstöd 45 000 kr
 • Föreningen Scenbrottet: projektstöd för fem sommarevent vid Södra bruket 30 000 kr.
 • Torslunda hembygdsförening: projektstöd för att bygga ett brandsäkert arkiv 6700 kr.
 • Ventlinge hembygdsförening: projektstöd för bildverkstad med utgångspunkt i Karl Wilhelm Eks konstsamling för eleverna i Alunskolan 19 000 kr.
 • Stenåsa hembygdsförening för restaurering av Stenåsa hembygdsstuga 24 300 kr
 • Sjöfararkusten: verksamhetsstöd 5 000 kr.
 • Margit Fribergsällskapet: projektstöd för bänkbord och informationsskylt vid Gåsesten 5000 kr och tillsammans med Anna Rydstedtsällskapet och Stagnelii vänner projektstöd för medverkan på Bokmässan i Göteborg 10 000 kr.
 • Jazzakademi Södra Öland: Projektstöd för tonsättning av Öländska författare och diktare med anknytning till världsarvet 30 000 kr.
 • Film & Kultur på Öland: Projektstöd för föreläsningsserien I Närbild 40 000 kr.

Löpande under året beviljar kommunen också arrangemangsstöd (70 000 kronor) till ideella föreningar och ungt kulturbidrag (75 000 kronor) till ungdomar under 25 år som vill genomföra kulturprojekt.

Under året fördelas även 300 000 kronor till Studieförbunden.

Sidan uppdaterad 14 februari 2017 Kommentera sidan